ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Ε.: Νέοι κανόνες για το εμπορικό απόρρητο

Ε.Ε.: Νέοι κανόνες για το εμπορικό απόρρητο

Σε μία γενική προσέγγιση αναφορικά με τους νέους κανόνες για την προστασία των εμπορικών απορρήτων συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου του Συμβουλίου της ΕΕ – σύνθεση υπουργών Ανταγωνιστικότητας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό την Ελληνική Προεδρία. Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι να διευκολυνθούν τα εθνικά δικαστήρια στην εκδίκαση υποθέσεων παράνομης απόκτησης εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που παραβιάζουν το απόρρητο θα αποσύρονται από την αγορά και να καταστεί ευκολότερη η αποζημίωση των θυμάτων για παράνομες πράξεις.

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την πρωινή συνεδρίαση, υπό την προεδρία του υφυπουργού Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, Νότη Μηταράκη, συζητήθηκαν θέματα εσωτερικής αγοράς και βιομηχανίας. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα κείμενα: α) του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου και β) του σχεδίου κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό εκτελεστικών μέτρων: Για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ίδιοι πόροι πρέπει να αντιστοιχούν στις δαπάνες. Οι υπουργοί συμφώνησαν σε μία γενική προσέγγιση ως προς την πρόταση κανονισμού που έχει ως στόχο την εισαγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτήσεων τύπου για την ενσωμάτωση του συστήματος eCall σε νέα μοντέλα επιβατικών και ελαφρών εμπορικών οχημάτων. Το ευρωπαϊκό σύστημα eCall είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον, ώστε να διευκολύνεται και να επισπεύδεται η παροχή πρώτων βοηθειών και η δουλειά των σωστικών συνεργείων, σε περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων.

 Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως τώρα στην εξέταση της δέσμης προτάσεων για την αναθεώρηση του πλαισίου που αφορά τα εμπορικά σήματα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν. Ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορικών σημάτων θα το καταστήσει ευκολότερα προσβάσιμο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα κάνει αποτελεσματικότερη την προστασία των εμπορικών σημάτων. Οι υπουργοί σημείωσαν, επίσης, την έκθεση προόδου της Προεδρίας σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια. Σκοπός της αναθεώρησης είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία έχει μετασχηματιστεί σε σημαντικό βαθμό, κυρίως, λόγω του internet και δεν ικανοποιεί πλέον πλήρως τις ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων.

 Την Επιτροπή εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού κ. Αλμούνια, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας κ. Ταγιάνι,  ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες  κ. Μπαρνιέ και ο Επίτροπος για θέματα Εμπορίου κ. Ντε Γκουχτ.