ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία οι μαγνήτες επενδύσεων στην Ευρώπη

s23_2905xenes-ependyseis
s23_2905xenes-ependyseis-2

Το 2013 ήταν μια καλή χρονιά για την Ευρώπη όσον αφορά τις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25% και πλέον η Ευρώπη προσελκύει το 20% των επενδύσεων παγκοσμίως ύψους 223 δισ. ευρώ. Ωστόσο η ζημιά που προκάλεσε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είναι μεγάλη, αφού το 2002 η Ευρώπη προσείλκυε το 50% των επενδύσεων, ενώ οι 166 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2013 είναι κατά 15% λιγότερες από το προ κρίσης επίπεδο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας συμβούλων Ernst & Young.

Ενώ το 2013 οι ανεπτυγμένες οικονομίες προσείλκυσαν μόλις το 39% των ΑΞΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη (εξαιρουμένης της Ρωσίας) κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της περισσότερο από 25%, ενώ η αύξηση ήταν ακόμα υψηλότερη στην Ε.Ε. (38%), και να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Ακόμη καλύτερο είναι το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το 45% των διευθυνόντων συμβούλων των εταιρειών που πήραν μέρος στην έρευνα της Ε.Υ. θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι ο ελκυστικότερος προορισμός παγκοσμίως (για πρώτη φορά από το 2009), ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Κίνα (44%). Περισσότερες από τις μισές Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (αριθμός έργων) στην Ευρώπη έγιναν σε τρεις χώρες, τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Οι μεσαίου μεγέθους οικονομίες, όπως η ισπανική, η βελγική, η ολλανδική και η ιρλανδική, κατάφεραν να εξασφαλίσουν το 18% των νέων έργων και το 17% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν χάρη σε επενδύσεις. Αντιθέτως, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (περιλαμβανομένης της Ρωσίας και της Τουρκίας) είδαν το ποσοστό των ΑΞΕ που κέρδισαν το 2013 να μειώνεται κατά 5% σε σχέση με το 2012. Σε επίπεδο χωρών πιο ελκυστικός προορισμός της Δυτικής Ευρώπης παρέμεινε και το 2013 η Γερμανία (40% των ερωτηθέντων) και ακολουθεί η Βρετανία (22%) και η Γαλλία (11%), η οποία όμως έχασε έξι μονάδες από το 2013. Ενα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΞΕ στην Ευρώπη προέρχεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ευρώπη (1.027 έργα που δημιούργησαν 38.718 θέσεις εργασίας), ωστόσο θετική έκπληξη είναι η αύξηση των έργων από τις χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) που το 2013 έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ των 313 έργων που δημιούργησαν 16.900 θέσεις εργασίας.

Το βασικό ερώτημα για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ενωση που προσπαθεί να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης, είναι ποια στοιχεία προσελκύουν τους επενδυτές. Οι απαντήσεις που δίνουν οι επενδυτές αλλάζουν με τα χρόνια, ωστόσο δύο στοιχεία καταλαμβάνουν συνήθως τις πρώτες θέσεις: η ύπαρξη ισχυρού κράτους δικαίου, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια των επενδύσεων και το μέγεθος της αγοράς. Γι’ αυτό και το 43% των συμμετεχόντων στην έρευνα της Ε.Υ. για το 2013 απάντησε ότι η σταθερότητα και η διαφάνεια του πολιτικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου αποτελεί το πρώτο κριτήριο όταν επιλέγουν τοποθεσία για την επένδυσή τους. Δεύτερο σημαντικό κριτήριο είναι το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς της χώρας ή της περιοχής όπου θα γίνει η επένδυση.

Επίσης, οι επενδυτές ζητούν από την Ε.Ε. εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, περιορισμό της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, ώστε να μην αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη μετακίνηση των επενδυτών από τη βιομηχανία προς τις υπηρεσίες και το 2013 οι ΑΞΕ αυξήθηκαν ιδιαίτερα στους τομείς της επιστημονικής έρευνας (+96%), της φαρμακοβιομηχανίας (+58%) και του λογισμικού (+27%). Εν κατακλείδι, μπορεί το 2013 να αποδείχτηκε σημείο καμπής για την Ευρώπη, ωστόσο έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας.