ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο εκτεθειμένες είναι οι ευρωπαϊκές τράπεζες στην ουκρανική κρίση

Πόσο εκτεθειμένες είναι  οι ευρωπαϊκές τράπεζες  στην ουκρανική κρίση

Μια αιφνίδια ανατροπή του επενδυτικού κλίματος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο της τελευταίας έκθεσης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ουκρανική κρίση και τις επιπτώσεις σε αυστριακές, ολλανδικές, γαλλικές, ιταλικές, γερμανικές και ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο η ΕΚΤ θεωρεί πως οι κίνδυνοι για μια αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωζώνη παραμένουν χαμηλοί, ενώ οι πιέσεις που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν υποχωρήσει με τη δρομολόγηση μέτρων για τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης και την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.

Από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08, οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν καταφέρει να αντλήσουν 267 δισ. ευρώ από την έκδοση μετοχών. Από το τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για την ποιοτική αξιολόγηση των τραπεζών από την ΕΚΤ, οι τράπεζές της έχουν συγκεντρώσει 95 δισ. από την έκδοση μετοχών, την προσφορά ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές και έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων τους.

Απαραίτητο είναι, όμως, να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να απομακρυνθεί κάθε ίχνος σκεπτικισμού για τον κλάδο, ενώ η διαδικασία της απομόχλευσης των τραπεζών θα πρέπει να μην περιορίζει την προσφορά πίστωσης στην πραγματική οικονομία.

Η ΕΚΤ τονίζει, σε έκθεση 169 σελίδων, πως υπάρχουν συγκεκριμένες τράπεζες σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που είναι εκτεθειμένες σε μια επιδείνωση της ουκρανικής κρίσης λόγω της παρουσίας τους είτε στην Ουκρανία είτε στη Ρωσία. Αυτή η «έκθεση των τραπεζών, σε γενικές γραμμές, εντοπίζεται στον ιδιωτικό τομέα εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, ενώ οι απαιτήσεις απέναντι στον τραπεζικό και τον δημόσιο τομέα είναι σχετικά χαμηλές», αναφέρει η ΕΚΤ. Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση της ουκρανικής κρίσης στην Ευρωζώνη επί του παρόντος είναι αμελητέα λόγω της διάθεσης για επενδυτικό ρίσκο, τις σταθερές τιμές στην ενέργεια και τις εμπορικές συναλλαγές που παραμένουν επί το πλείστον ανεπηρέαστες, αναφέρεται στην έκθεση.

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η συνεχής αναζήτηση για υψηλές αποδόσεις εκ μέρους των διεθνών επενδυτών έχει ωφελήσει τις τράπεζες και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, δημιουργώντας λίαν ευνοϊκές συνθήκες στα χρηματιστήρια και τις αγορές ομολόγων ιδιαίτερα της περιφέρειας. Προειδοποιεί, ωστόσο, πως ορισμένες εισροές κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία τραπεζών και κρατών-μελών της Ευρωζώνης απορρέουν από παραμέτρους όπως η αναταραχή στις αναδυόμενες αγορές τον Ιανουάριο του 2014 και η πεποίθηση πως οι αξίες στην Ευρωζώνη είναι πολύ χαμηλές και άρα πολύ ελκυστικές. Η αναζωπύρωση της αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα του χρέους των κρατών-μελών είναι ο μικρότερος κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης κατά την εκτίμηση της ΕΚΤ.

Κλειστές οι στρόφιγγες των τραπεζών

Κατά 2% μειώθηκε ο δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωζώνη την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2014, σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι, ενισχύοντας ενδείξεις για μια δυναμική παρέμβαση από την ΕΚΤ για την ενίσχυση της ροής πίστωσης στην πραγματική οικονομία. Παράλληλα, ο ετήσιος δείκτης κυκλοφορίας χρήματος Μ3 υποχώρησε κατά 0,7% τον Απρίλιο έπειτα από πτώση 1% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Τα πιο απαισιόδοξα του αναμενόμενου στοιχεία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Reuters, σε συνδυασμό με την αιφνίδια μείωση θέσεων εργασίας στη Γερμανία ενέτειναν τον προβληματισμό για το σθένος της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Την επόμενη Πέμπτη, όταν θα συνεδριάσει η ΕΚΤ, αναμένεται να δρομολογηθεί πακέτο μέτρων για την αποτροπή του αποπληθωρισμού και την ενίσχυση της ανάπτυξης.