ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τζίρος 10 δισ. στερλίνες από ναρκωτικά, πορνεία

Τζίρος 10 δισ. στερλίνες από ναρκωτικά, πορνεία

Πορνεία και ναρκωτικά συμβάλλουν με 10 δισ. στερλίνες (12,27 δισ. ευρώ) στην οικονομία της Βρετανίας. Αυτό προκύπτει στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού του μεγέθους της βρετανικής οικονομίας από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (ONS), ο οποίος θα ισχύσει από φέτος τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές, ακολουθώντας τις νέες προδιαγραφές για τον υπολογισμό του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η διαφορετική αποτίμηση των δραστηριοτήτων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, ο υπολογισμός των επιτοκίων των τραπεζών και των επενδύσεων. Κατά τις εκτιμήσεις των επισήμων, οι εν λόγω παράνομες πηγές εσόδων -πορνεία και ναρκωτικά- συμβάλλουν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν με 10 δισ. στερλίνες για το 2009, το οικονομικό έτος, το οποίο μελετά το ONS. Τα σχετικά αναφέρονται σε δημοσιεύματα των Financial Times.

Το Γραφείο Στατιστικής ανέφερε πως είναι η πρώτη φορά, κατά την οποία συμπεριλαμβάνει τις προαναφερθείσες παράνομες δραστηριότητες στις εκτιμήσεις του για το μέγεθος της οικονομίας. Αυτές ανέκαθεν υπήρχαν, αλλά δεν συνυπολογιζόταν ο κύκλος εργασιών τους. Μέχρι πρότινος η μοναδική παράνομη δραστηριότητα, την οποία αποτιμούσε ήταν το λαθρεμπόριο. Ολες οι αλλαγές, οι οποίες συνολικά θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα λάβουν χώρα τον Σεπτέμβριο, θα συντείνουν σε αύξηση του ΑΕΠ του 2009 κατά 33 δισ. στερλίνες (40,51 δισ. ευρώ), δηλαδή σε ποσοστό 4%-5%. Πολύ απλά, η διαδικασία αυτή θα μεταβάλει λογιστικά το μέγεθος και το σχήμα της οικονομίας, όπως παρατηρούν αναλυτές. Ειδικότερα, τα έσοδα από την πορνεία ανέρχονται, σύμφωνα με το ONS, σε 4,4 δισ. στερλίνες (5,4 δισ. ευρώ) και από τα ναρκωτικά σε 5,3 δισ. στερλίνες (6,5 δισ. ευρώ). Τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες στα νοικοκυριά, όπως οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, θα συμβάλουν έτι περαιτέρω στον εθνικό πλούτο με 24 δισ. στερλίνες (29,6 δισ. ευρώ) ή 1,7% του ΑΕΠ το 2009. Οσοι Βρετανοί κτίζουν το δικό τους σπίτι θα συνεισφέρουν 4 δισ. στερλίνες (4,9 δισ. ευρώ) ή 0,3% του ΑΕΠ, ενώ θα αλλάξει ο τρόπος, με τον οποίο μετρώνται τα επιτόκια των τραπεζών. Αυτό θα προσθέσει στο ΑΕΠ 5 δισ. στερλίνες (6,1 δισ. ευρώ), ενώ οι αλλαγές στην εκτίμηση επενδύσεων και αποθεμάτων θα κατατείνουν στο να το μειώσουν κατά 9 δισ. στερλίνες (11,05 δισ. ευρώ).
Reuters, Bloomberg