ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομόλογα «έκτακτης ανάγκης» από τις τράπεζες συζητεί το G20

22s23moodys1

Την έκδοση ειδικών ομολόγων από τους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους εξετάζουν οι κυβερνήσεις των κρατών της «Ομάδας των Είκοσι» (G20), ώστε να εξασφαλίζεται επιπλέον ρευστό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σε μία τέτοια μελλοντική περίσταση θα μπορούν οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι με την πώληση των εν λόγω τίτλων να έχουν περισσότερα κεφάλαια, αντί να προστρέχουν στα χρήματα των φορολογουμένων για να διασωθούν. Τα αποκαλούμενα ομόλογα GLAC (για τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών) θεωρούνται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ως ζωτικής σημασίας, καθώς θα μπορέσουν να αμβλύνουν τις συνέπειες από κατάρρευση κάποιας ή κάποιων από τις 29 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Πρόκειται για τις τράπεζες που ανήκουν στην κατηγορία «πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν».

Η πρόταση αυτή καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των G20 εν όψει της συνόδου τους τον Νοέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες ηγέτες και κρατικοί αξιωματούχοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης των GLAC, προτού τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο τμήμα των ευρύτατων μεταρρυθμίσεων των «Είκοσι» για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, δεδομένου ότι η Ομάδα στρέφεται στην μετά την κρίση ατζέντα. Κι αυτό σημαίνει ότι προσανατολίζεται σε πρωτοβουλίες τόνωσης της ανάπτυξης και στην εδραίωση των όσων κανόνων έχουν ήδη προωθήσει.

Πάντως, σε χώρες της Ασίας και της Ευρώπης, που συναπαρτίζουν τους G20, είχαν εκφραστεί ανησυχίες για την κλίμακα της έκδοσης των τραπεζικών ομολόγων, ώστε να λειτουργούν ως «μαξιλάρι» σε περιπτώσεις κραδασμών. Σήμερα, πάντως, τόσο οι ίδιοι οι άνθρωποι των τραπεζών όσο και οι αρμόδιοι αξιωματούχοι των κρατικών ρυθμιστικών αρχών δείχνουν αισιόδοξοι ότι τελικώς η αναγκαία συναίνεση θα υπάρξει τον Νοέμβριο για τα GLAC. «Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι σαφώς υπέρ του να μπορέσει να συμβάλει στην υλοποίηση της πρότασης με την προϋπόθεση πως τα GLAC θα στηρίζονται σε μία ευέλικτη ιδέα», επισημαίνει ο Αντρές Πορτίγια, διευθυντής ρυθμιστικών υποθέσεων στο Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοπιστωτικών. «Το πιθανότερο είναι να παρουσιαστεί μία πρόταση, χωρίς, όμως, τις λεπτομέρειες, τις οποίες πολλοί θα επιθυμούσαν». Η αλήθεια είναι πως, σύμφωνα με έγκριτη πηγή των «Είκοσι», η αναμενόμενη πρόταση θα εμπεριέχει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από εκείνες, τις οποίες ορισμένοι αναμένουν. Κι αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο για να διενεργηθεί εις βάθος ανάλυση του πιθανού αντικτύπου, προτού οριστικοποιηθούν οι κανόνες.

Με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι κορυφαίοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι αναμένουν πως θα πρέπει να έχουν κεφάλαιο σε GLAC αντίστοιχο με το σχεδόν 10% των σταθμισμένου κινδύνου περιουσιακών τους στοιχείων, επιπλέον των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση ζημιών, που βρίσκονται στο 10%. Ευελπιστούν, εντούτοις, πως θα υπάρξει κάποια λιγότερο αυστηρή ρύθμιση, εάν μπορέσουν να αποδείξουν πώς, ήδη χωρίς τα GLAC, είναι σε θέση να διαλυθούν ομαλά σε συνθήκες κρίσης, κυρίως εξαιτίας της απλούστερης δομής τους. Κατά τον Γιοχάνες Βάσενμπεργκ της Moody’s, «τείνουμε να υποβαθμίσουμε τις υποθέσεις μας περί συστημικής στήριξης τραπεζών ή να αλλάξουμε τις προοπτικές τους σε «αρνητικές», ώστε να αποτυπώσουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των τραπεζών να περιορίσουν την αρωγή προς αυτές».