ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 49% των εταιρειών σκοπεύει να αποεπενδύσει

Το 49% των εταιρειών σκοπεύει να αποεπενδύσει

Οι αποεπενδύσεις βρίσκονται σε κορυφαία θέση στην ατζέντα των επιχειρήσεων για θέματα διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς επιδιώκουν να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατή αξία από στρατηγικές πωλήσεις, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ 2016 Global Corporate Divestment Study.

Αντανακλώντας την αυξημένη έμφαση στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) ως εργαλείο για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, το 49% των εταιρειών σκοπεύει να αποεπενδύσει στη διάρκεια των επόμενων δύο ετών, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 20% που κατεγράφη το 2015. Παράλληλα, το ποσοστό των εταιρειών που δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε αποεπενδύσεις μειώθηκε από 56% σε 5%. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν μια αυξημένη διάθεση ενίσχυσης και μετασχηματισμού των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι αποεπενδύσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης, με το 70% των επιχειρήσεων να χρησιμοποιεί τα έσοδα από αυτές για να αναπτύξει τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες, να επενδύσει σε νέα προϊόντα και αγορές, ή να επεκταθεί σε άμεσα συμπληρωματικές δραστηριότητες. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν μια αποεπένδυση το 2015, το 39% επανεπένδυσε τα έσοδα στη βασική του δραστηριότητα, το 20% επένδυσε σε νέα προϊόντα, αγορές ή γεωγραφικές περιοχές, ενώ το 11% προχώρησε σε εξαγορές. Συνολικά, το 84% πιστεύει ότι δημιουργήθηκε μακροπρόθεσμη αξία στην υπόλοιπη επιχείρηση.

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων ΕΥ Ελλάδας, παρατηρεί: «Στον βαθμό που θα αρχίσει να βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα και στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν όλο και περισσότερο την επιλογή της αποεπένδυσης, με σκοπό την εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων για ανάπτυξη των κύριων δραστηριοτήτων τους.