ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστάσεις από Ε.Ε. σε Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία για το χρέος

Συστάσεις από Ε.Ε. σε Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία για το χρέος

Για υπερβολικές ανισορροπίες στις οικονομίες τους εγκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, εφιστώντας την προσοχή των τριών χωρών στο μεγάλο ύψος του χρέους τους και στη χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους. Στη σχετική έκθεσή της συνιστά στις χώρες της Ευρωζώνης να προωθήσουν τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον εκσυχρονισμό των οικονομιών τους και παράλληλα να υιοθετήσουν «υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές». Δεν παραλείπει, όμως, να αναφερθεί στο μεγάλο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας και, μολονότι δεν το κατατάσσει στις «υπερβολικές ανισορροπίες», τονίζει πως θα παρακολουθεί προσεκτικά τα στοιχεία της γερμανικής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, τη Γαλλία, η Κομισιόν επισημαίνει πως μειώνει το έλλειμμά της με πιο αργούς ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρωζώνη και υπολογίζει πως το 2015 έφτασε στο 3,7%. Εκφράζει ανησυχία για το χρέος της που το 2015 έφτασε στο 96,2%, ενώ κινείται ανοδικά τη στιγμή που μειώνεται στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Τονίζει, επίσης, πως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Γαλλίας εξακολουθεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας και υπογραμμίζει ότι δεν επαρκεί για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της η στασιμότητα των μισθών. Επισημαίνει παράλληλα τις ακαμψίες στη γαλλική αγορά εργασίας, που ανακόπτουν την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ αποδίδει στις ανισορροπίες της γαλλικής οικονομίας την υψηλή ανεργία στη χώρα. Η ανεργία στη Γαλλία έφτασε στο 10,5% το περασμένο έτος και, σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν διαφαίνεται προοπτική μείωσής της στο εγγύς μέλλον.

Παράλληλα, η Κομισιόν εκφράζει ανησυχία για τις αδυναμίες της Ιταλίας, καθώς επισημαίνει ότι «δεδομένης της κεντρικής θέσης της στην Ευρωζώνη, μπορεί να αποτελέσει πηγή μετάδοσης προβλημάτων σε άλλα κράτη-μέλη». Στην έκθεσή της τονίζει ότι η τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης δεν επιτυγχάνει ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας, εξαιτίας διαρθρωτικών προβλημάτων της, όπως το υψηλό χρέος της που το 2015 έφτασε στο 133%, αλλά και εξαιτίας των επίμονα χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης που υστερούν σημαντικά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η γειτονική χώρα εφαρμόζοντας συστάσεις της και μεταρρυθμίζοντας την αγορά εργασίας το 2015, αλλά επισημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες, ο τραπεζικός της τομέας παραμένει ευάλωτος. Τονίζει ότι οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και ο χαμηλός πληθωρισμός λειτουργούν ανασταλτικά στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και εξακολουθούν να καθιστούν ευάλωτη την ιταλική οικονομία. Συνιστά στη Ρώμη να προωθήσει περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να επιδιώξει μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητάς της, που αποτελεί το «κλειδί για την επανόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών».

Τα υψηλά επίπεδα του χρέους, ιδιωτικού και δημοσίου, αποτελούν τον κύριο λόγο ανησυχίας και για την Πορτογαλία, που ομοίως πάσχει από χαμηλή ανάπτυξη, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά τα χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, η Κομισιόν τα αποδίδει στην ανεπάρκεια εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού της χώρας. Διαπιστώνει πως, παρά την ανάκαμψη στην πορτογαλική αγορά εργασίας, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τη χώρα η ανάγκη να αφομοιωθεί ο σημαντικός αριθμός μακροχρόνια ανέργων.