ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ενίσχυσης της χαλυβουργίας από την Ε.Ε.

Μέτρα ενίσχυσης της χαλυβουργίας από την Ε.Ε.

Την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων αντιντάμπινγκ για τη στήριξη της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με χθεσινή ανακοίνωσή της καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα αντιστάθμισης του ενεργειακού κόστους τόσο για τη χαλυβουργία όσο και συνολικότερα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Η Ε.Ε. είναι ο δεύτερος παραγωγός χάλυβα μετά την Κίνα στον κόσμο, με παραγωγή κατά μέσο όρο 70 εκατ. τόνους ακατέργαστου χάλυβα ετησίως. Με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 166 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύει το 1,3% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και το 2015 προσέφερε 328.000 άμεσες θέσεις εργασίας και έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εξαρτημένης εργασίας. Παρά το ισχυρό δυναμικό της, η ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά χάλυβα έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, με την Επιτροπή να χαρακτηρίζει σημαντικότατο πρόβλημα την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα τρίτων χωρών, και κυρίως της Κίνας, η οποία υπολογίζεται σε 350 εκατ. τόνους, σχεδόν διπλάσια της ετήσιας παραγωγής της Ευρώπης.

Η Ε.Ε. διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία μπορεί να ξεπεράσει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, με την υποστήριξη των κρατών-μελών, των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και της ίδιας της βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό προαναγγέλλει αύξηση των μέτρων εμπορικής άμυνας για τα προϊόντα χάλυβα που αριθμούν σήμερα τα 37, εκ των οποίων τα 16 αφορούν τις εισαγωγές της Κίνας, αλλά και επιτάχυνση της χρήσης των μέτρων που έχει υιοθετήσει ήδη.

Εκτιμά ότι θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού και για τον τομέα του χάλυβα, ειδικά όταν η αγορά της χώρας εξαγωγής υπόκειται σε σημαντικές στρεβλώσεις. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης ένα σύστημα προηγούμενης επιτήρησης για τα προϊόντα χάλυβα. Τα μέτρα προηγούμενης επιτήρησης αποτελούν μέρος του υφιστάμενου μέσου διασφάλισης της Ε.Ε. και μπορούν να τίθενται σε ισχύ όταν οι τάσεις των εισαγωγών απειλούν να προκαλέσουν ζημία στους παραγωγούς της Ε.Ε. Θα στηρίξει επιπλέον τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας επιδοτώντας προγράμματα καινοτομίας. Στους εν λόγω πόρους περιλαμβάνονται 35 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε. και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα «Ορίζοντας 2020». Επισημαίνει, τέλος, ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχουν ευρείες δυνατότητες στα κράτη-μέλη για να στηρίξουν τη χαλυβουργία και παροτρύνει τα κράτη-μέλη να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων βιομηχανιών, η Κομισιόν παροτρύνει τα κράτη-μέλη να αντισταθμίσουν το έμμεσο κόστος που εγκυμονεί η επιδότηση των ΑΠΕ για τις εν λόγω βιομηχανίες.