ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινα» δάνεια: Επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ευρώπη

«Κόκκινα» δάνεια: Επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη της KPMG, «European Debt Sales», οι πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο απομόχλευσης των τραπεζών, ανήλθαν στο ποσό-ρεκόρ των 104 δισ. ευρώ το 2015. Το επενδυτικό ενδιαφέρον θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρό και το 2016, καθώς συναλλαγές χαρτοφυλακίων δανείων ύψους 44 δισ. βρίσκονται εν εξελίξει σε διάφορα στάδια. Η συγκεκριμένη τάση αναμένεται να διατηρηθεί και το 2017, καθώς οι «bad banks» είναι σε διαδικασία απομείωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων τους, ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Η μεγαλύτερη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2015 αφορά στην πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους 18 δισ. της κρατικοποιημένης πλέον Northern Rock Bank (φωτογραφία) από τη δημόσια εταιρεία συμμετοχών UK Asset Resolution Limited στην Cerberus Capital Management. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτέλεσε σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία ύψους 39 δισ. Στην Ιρλανδία επίσης πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 25 δισ., καθώς η «bad bank» NAMA ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του προγράμματος πώλησης δανείων, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2020.

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών στις δύο αυτές χώρες έχει στρέψει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε άλλες αγορές, όπως η Ισπανία (ολοκληρωμένες πωλήσεις δανείων ύψους 15,8 δισ.) και η Ιταλία (ολοκληρωμένες πωλήσεις δανείων ύψους 13,3 δισ.), και ειδικότερα όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια δανείων ακίνητης περιουσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμάται από την KPMG ότι οι ελληνικές τράπεζες θα στραφούν πρώτα στη σύναψη συνεργασιών με ξένους για να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων τους. Οι πρώτες συναλλαγές αγοραπωλησίας χαρτοφυλακίων επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2016.