ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων

Αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων

Η Standard Chartered ζητάει περισσότερες εξασφαλίσεις για να χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ινδικό και το βελγικό εμπόριο διαμαντιών, καθώς η τράπεζα επιδιώκει να κάνει πιο αυστηρά τα κριτήρια χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αφού δάνεισε περίπου δύο δισ. δολάρια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο διαμαντιών, η τράπεζα ζητάει από τους πελάτες να ασφαλίσουν τις πληρωμές ή να προσφέρουν εγγυήσεις για το 100% της αξίας των δανείων. Από τον Ιούνιο και μετά, ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Μπιλ Γουίντερς, έχει αντικαταστήσει όλη τη διοικητική ομάδα και επαναξιολογεί κάθε επιχείρηση που έχει δανείσει, αλλά και τη σχέση της τράπεζας με τους πελάτες της. Στη συνέχεια, οι πελάτες της τράπεζας κατατάσσονται σε αντίστοιχες βαθμίδες κινδύνου. Επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση και ενδεχομένως η απόφαση για την τράπεζα να εγκαταλείψει κλάδους στους οποίους επένδυε έως σήμερα.

Τα διαμάντια αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% των δανείων της Standard Chartered, ύψους 261 δισ. δολαρίων. Στόχος του νέου διευθύνοντος συμβούλου είναι η αναδιάρθρωση της τράπεζας και η «αποεπένδυση» περίπου 100 δισ. δολαρίων.