ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλειψη δεξιοτήτων στα χρηματοπιστωτικά

Ελλειψη δεξιοτήτων στα χρηματοπιστωτικά

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τους ενδεχόμενους κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη δεξιοτήτων (70%) και οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις (70%) αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των οργανισμών τους, σύμφωνα με έκθεση της PwC. Μεγάλος είναι και ο προβληματισμός για τις κυβερνοαπειλές (69%).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης Shifting Demands, Competing Priorities: Adjusting to the New Talent Realities in Financial Services, που βασίζεται σε έρευνα της PwC σε 490 διευθύνοντες συμβούλους του χρηματοπιστωτικού κλάδου και η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 19ης Ετήσιας Παγκόσμιας Ερευνας της PwC για τους διευθύνοντες συμβούλους, στην οποία συμμετείχαν 1.490 διευθύνοντες σύμβουλοι από 83 χώρες, η αισιοδοξία των διευθύνοντων συμβούλων του χρηματοπιστωτικού κλάδου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού τους και μελλοντικά σχέδια αύξησης του προσωπικού έχει σημειώσει πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Το 20% των διευθύνοντων συμβούλων του χρηματοπιστωτικού κλάδου σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού του, ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ηγετών του ασφαλιστικού κλάδου των τραπεζών και των εταιρειών στις αγορές κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 31% και 29% αντίστοιχα, αναμένει περικοπές.