ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φραγή σε τηλεφωνικές υπηρεσίες για λογαριασμούς άνω των 150 ευρώ

kinitoxristis

Σε εφαρμογή τίθενται από 1ης Ιανουαρίου 2019 δύο σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις επιβλήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με στόχο οι καταναλωτές να έχουν πιο διαφανείς χρεώσεις στους λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις, πρώτον, τίθεται υποχρεωτικά φραγή στις υπηρεσίες εφόσον το ύψος του λογαριασμού ξεπεράσει τα 150 ευρώ (300 ευρώ εφόσον πρόκειται για λογαριασμό δίμηνης έκδοσης). Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει στον συνδρομητή τουλάχιστον τρεις επιλογές αναφορικά με το όριο φραγής, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά θα είναι χαμηλότερη των 150 ευρώ. Επίσης, ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει ακόμη την απεριόριστη χρέωση χωρίς φραγή και αυτό αναμένεται να συμβεί κυρίως για τα νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Επίσης, το όριο των 150 ευρώ συμπεριλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων, δηλαδή και τους φόρους και όχι μόνον το ύψος της χρέωσης του παρόχου.

Η δεύτερη σημαντική ρύθμιση αφορά την πρόωρη διακοπή συμβολαίου που έχει επιδότηση (υπηρεσίας, της συσκευής τηλεφώνου, τερματικού εξοπλισμού κ.λπ.). Η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει στο παρελθόν πολλές αρρυθμίες στην αγορά και καταγγελίες είτε στην ΕΕΤΤ είτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή από την πλευρά των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, δεν ήταν και λίγοι οι επιτήδειοι που επιχείρησαν να επωφεληθούν από τη διακοπή συμβολαίου, αποφεύγοντας να αποπληρώσουν μια συσκευή ή κάποιο τερματικό εξοπλισμό που τους παραχωρήθηκε δωρεάν ή με έκπτωση.

fragi-se-tilefonikes-ypiresies-gia-logariasmoys-ano-ton-150-eyro0

Με τον νέο κανονισμό που τίθεται από τις αρχές του έτους ο καταναλωτής θα αποζημιώνει πλήρως την αναπόσβεστη αξία της επιδότησης του εξοπλισμού που έχει λάβει, ενώ θα επιστρέφει είτε την έκπτωση που έχει λάβει μέχρι τη στιγμή της πρόωρης διακοπής του συμβολαίου είτε –όσο θα περνά ο καιρός– θα περιορίζεται στο 1/3 των παγίων της υπολειπομένης περιόδου.

Η ΕΕΤΤ έχει δώσει ένα αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού της αποζημίωσης που θα λαμβάνει ο πάροχος. Ωστόσο αυτό θα είναι αχρείαστο για τον καταναλωτή/ συνδρομητή αφού ο πάροχος θα παρουσιάζει στην πρώτη ή στη δεύτερη σελίδα του συμβολαίου του χρήστη έναν αναλυτικό πίνακα για όλο το διάστημα ισχύος του συμβολαίου της αποζημίωσης που θα δικαιούται ο ίδιος.

Επίσης, βάσει της ρύθμισης, το συμβόλαιο του συνδρομητή θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο του δικτυακού τόπου του παρόχου, στο οποίο θα έχει πρόσβαση μόνον ο συνδρομητής. Εκεί θα υπάρχει όλο το συμβόλαιο και δύο χρόνια μετά τη διακοπή του, ενώ θα καταγράφεται κάθε επιμέρους αλλαγή του.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με στελέχη της ΕΕΤΤ, με δυσκολία δέχθηκαν τις αλλαγές, επικαλούμενες φόρτο εργασίας. Δεν είχαν όμως μεγάλα περιθώρια ελιγμών. Οι κανονισμοί της ΕΕΤΤ, όπως και κάθε ανεξάρτητης αρχής, υπέχουν θέση νόμου του κράτους. Επίσης, όπως υπογράμμιζαν τα στελέχη της ΕΕΤΤ, η εφαρμογή όλων των προαναφερομένων, χάρις στην πληροφορική σήμερα, είναι μάλλον μια εύκολη υπόθεση, παρά φόρτος εργασίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν το 3ο πακέτο μέτρων, που αποφασίστηκε λίγο πριν από το τέλος του 2017 και οι οποίες βασίστηκαν στις καταγγελίες καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών.