ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά και τον Οκτώβριο η οικοδομή λόγω τουρισμού και ανακατασκευών

Ανοδικά και τον Οκτώβριο η οικοδομή λόγω τουρισμού και ανακατασκευών

Διατηρήθηκε και τον Οκτώβριο η ανοδική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1.595 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 408,5 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.921,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 23,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26% στην επιφάνεια και κατά 22% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 1.575 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 398,8 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.883,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,7% στην επιφάνεια και κατά 38,9% στον όγκο, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017.

Υπενθυμίζεται πως το 2017 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες έτος ανόδου της οικοδομικής δραστηριότητας από το 2005, καθώς η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 13.847 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.856,2 χιλιάδες τ.μ. επιφανείας και 12.669,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με το 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 20,1% στον όγκο. Την τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι ανάλογο ήταν το 2005, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, όταν είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 17,5% στον αριθμό των αδειών, κατά 40,3% στην επιφάνεια και κατά 33,4% στον όγκο.

Κατά το δεκάμηνο του 2018, δηλαδή το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση κατά 11% στον αριθμό των αδειών, κατά 20,1% στην επιφάνεια και κατά 17,9% στον όγκο, συγκριτικά με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2017. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 10,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο σε ετήσια βάση.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2018, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 15.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.334,2 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 14.570,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,2% στην επιφάνεια και κατά 16,1% στον όγκο. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 16,2% στον όγκο.

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Η φετινή εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας απορρέει από τον σημαντικό όγκο ανακατασκευών και ανακαινίσεων τόσο σε οικιστικά όσο και σε τουριστικά ακίνητα, ενώ θετική είναι και η συμβολή του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το οποίο έχει επανενεργοποιηθεί, με τη ζήτηση να υπερβαίνει τα διαθέσιμα κονδύλια.