ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύθηκε 7% τον Νοέμβριο ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας

Ενισχύθηκε 7% τον Νοέμβριο ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας

Αύξηση 7% σημείωσε τον Νοέμβριο του 2018 έναντι του Νοεμβρίου του 2017 ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, με την ενίσχυση να δίνεται σε σημαντικό βαθμό από την εξωτερική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 3%, έναντι αύξησης 11,6% που σημείωσε αντίστοιχος δείκτης εξωτερικής αγοράς την ίδια περίοδο.

Η αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς προήλθε κυρίως από την αύξηση κατά 9,3% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων – λατομείων και από την αύξηση κατά 3% του δείκτη κύκλο εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. Εντυπωσιακές ήταν οι επιμέρους αυξήσεις κύκλου εργασιών σε ό,τι αφορά το σύνολο της αγοράς στην καπνοβιομηχανία, κατά 62,2% σε ετήσια βάση, στον κλάδο των πετρελαιοειδών (9,4%), στον κλάδο χημικών προϊόντων (14,6%), στη φαρμακοβιομηχανία (17,8%), στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (16,5%).

Ειδικά στην εξωτερική αγορά, καθοριστική ήταν η συμβολή της καπνοβιομηχανίας, η οποία σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση κατά 104,9%, του κλάδου των πετρελαιοειδών (11,5%), καθώς και των κλάδων χημικών προϊόντων (22,9%) και βασικών μετάλλων (15,9%).

Στην εγχώρια αγορά οι σημαντικότερες αυξήσεις κύκλου εργασιών με βάση τη μεταβολή αλλά και τη σημασία στο σύνολο της βιομηχανίας καταγράφηκαν στην καπνοβιομηχανία (24,5%), στη βιομηχανία χημικών (9,6%), στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (40,1%), στους κλάδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (122,4%), καθώς και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (38,3%).

Σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, τη βιομηχανία τροφίμων, παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου εργασιών στην εγχώρια αγορά κατά 1,9% τον Νοέμβριο του 2018 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017.