ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από βιομηχανία μετατρέπεται σε χονδρέμπορο ζάχαρης η ΕΒΖ

Από βιομηχανία μετατρέπεται σε χονδρέμπορο ζάχαρης η ΕΒΖ

Εντός του 2021 –στην καλύτερη περίπτωση– προβλέπεται να πάρουν ξανά μπρος οι μηχανές στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) και αυτές μόνο στο εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας, εάν τελικά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 δεν υπάρξει στρατηγικός επενδυτής και δεν επιχειρηθεί εν μέρει διάσωση της εταιρείας μέσω συμφωνίας εξυγίανσης.

Μέχρι τότε και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η Δικαιοσύνη θα επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, η εταιρεία στην Ελλάδα θα δραστηριοποιείται μόνο στην εμπορία ζάχαρης. Οι συναντήσεις που έγιναν την περασμένη Τρίτη με βρετανικό fund δεν έχουν καταλήξει ακόμη, ενώ κύκλοι με γνώση των διαπραγματεύσεων εκτιμούν ότι η Τράπεζα Πειραιώς –που αποτελεί και τον βασικό πιστωτή της ΕΒΖ– δεν θεωρεί ιδιαιτέρως σοβαρό το ενδιαφέρον από το fund.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που η ΕΒΖ οδηγηθεί σε εξυγίανση βάσει των άρθρων 106 β και δ του πτωχευτικού κώδικα, προβλέπεται το «σπάσιμό» της σε εταιρείες ειδικού σκοπού (special purpose vehicles – SPVs) ως εξής: α) η πρώτη αποκτά το σύνολο της συμμετοχής της ΕΒΖ στις δύο θυγατρικές της στη Σερβία (87,5% στην Ad Fabrica Secera Srvenka και 92,7% στην Ad Fabrika secera Sajkaska), β) η δεύτερη αποκτά τα λειτουργικά εργοστάσια της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας και στη Λάρισα, τον εξοπλισμό, το ενεχυριασμένο απόθεμα, τα εμπορικά δικαιώματα, τις άδειες και σήματα, και η τρίτη εταιρεία αποκτά τα μη λειτουργικά εργοστάσια της ΕΒΖ (δηλαδή τα εργοστάσια σε Ορεστιάδα, Σέρρες και Ξάνθη), καθώς και τα επιχειρηματικά ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της «Κ», προβλέπεται ότι κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας μετά τη συμφωνία εξυγίανσης, η δεύτερη εταιρεία ειδικού σκοπού, αυτή στην οποία θα μεταβιβαστούν τα δύο λειτουργικά εργοστάσια σε Πλατύ και Λάρισα, θα εμπορεύεται ζάχαρη από τις ποσότητες που θα παράγονται από τις θυγατρικές στη Σερβία.

Κατά το τρίτο έτος προβλέπεται η επανέναρξη της παραγωγής ζάχαρης στο εργοστάσιο στο Πλατύ. Το σχέδιο προβλέπει την καλλιέργεια 60.000 στρεμμάτων με ζαχαρότευτλα, με τη σοδειά να φτάνει τις 360.000 τόνους ζαχαρότευτλων και την τελική παραγόμενη ποσότητα ζάχαρης να διαμορφώνεται σε 46.800 τόνους ζάχαρης. Τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να καλυφθούν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 500.000 ευρώ, τα οποία θα δώσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του τζίρου και της κερδοφορίας, το επιχειρηματικό σχέδιο θέτει τους ακόλουθους στόχους: 18 εκατ. ευρώ τζίρο τον πρώτο χρόνο μετά τη συμφωνία εξυγίανσης και ζημίες 127.000 ευρώ, πωλήσεις 30 εκατ. ευρώ τον δεύτερο χρόνο με κέρδη πλέον στις 309.000 ευρώ, ενώ για τον τρίτο χρόνο στόχος είναι οι πωλήσεις να φτάνουν τα 62,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων πάνω από 4 εκατ. ευρώ.

Για τους παραπάνω υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη της διοίκησης των σερβικών εταιρειών σε ό,τι αφορά την τιμή πώλησης της ζάχαρης: 450 ευρώ/τόνο τον πρώτο χρόνο μετά τη συμφωνία εξυγίανσης, 500 ευρώ/τόνο τον δεύτερο χρόνο και 550 ευρώ/τόνο τον τρίτο χρόνο. Επίσης, έχει θεωρηθεί ότι θα υπάρχει αυστηρότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων από πελάτες αλλά και στην πληρωμή των υποχρεώσεων προς προμηθευτές, προκειμένου βεβαίως να μη συσσωρεύονται τα χρέη και οδηγηθεί εκ νέου η εταιρεία στην άκρη του γκρεμού.

Τον πρώτο χρόνο η εταιρεία προβλέπεται να λειτουργεί με μόλις τέσσερα άτομα, τον δεύτερο χρόνο προβλέπεται η πρόσληψη ακόμη οκτώ ατόμων, προκειμένου να ετοιμάσουν την εταιρεία για την παραγωγική διαδικασία, ενώ από το 2021 εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η πρόσληψη επιπλέον 51 μόνιμων και 101 εποχικών υπαλλήλων για τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας.

Σήμερα οι εργαζόμενοι της εταιρείας ανέρχονται σε 220 άτομα και, σύμφωνα με νόμο τον περασμένο Δεκέμβριο, προβλέπεται η μετάταξή τους σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, καθώς και η υπαγωγή τους σε πενταετές επιδοτούμενο προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Μάλιστα, η μη ολοκλήρωση της αποκατάστασης των εργαζομένων της ΕΒΖ μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας θα καθιστά τη συμφωνία άκυρη.

Το σχέδιο, εάν βεβαίως εφαρμοστεί με αυστηρότητα, μπορεί να καταστήσει την εταιρεία βιώσιμη και ανταγωνιστική, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης. Αγορές-στόχοι θεωρούνται αυτές που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η χαμηλότερη κατά 15% τιμή έναντι των εταιρειών ζάχαρης της Βόρειας Ευρώπης, λόγω μεταφορικών και κόστους διαχείρισης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται ακόμη η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών παραγωγής, η συγκέντρωση της τευτλοπαραγωγής σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο, ο εκσυγχρονισμός της τευτοκαλλιέργειας με επιλογή σπόρων και αύξηση στρεμματικής απόδοσης, η χρηματοδότηση και οι έγκαιρες πληρωμές των τευτλοπαραγωγών.

Σημαντικές απώλειες

Τόσο στην περίπτωση της σωτηρίας μέσω συμφωνίας εξυγίανσης όσο και στην περίπτωση της βίαιης ρευστοποίησης, οι απώλειες θα είναι μεγάλες για τους πιστωτές της ΕΒΖ. Από τις συνολικές υποχρεώσεις της ΕΒΖ ύψους 246,73 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι, σε περίπτωση εξυγίανσης, θα αποπληρωθούν τα 69,1 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μια διαδικασία εκκαθάρισης κρατάει 10 χρόνια, κάτι που συνεπάγεται σταδιακά τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που θα ρευστοποιηθούν, ενώ στο παραπάνω ποσό δεν συνυπολογίζονται τα διαχειριστικά έξοδα.