ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος όταν υπάρχει αλλαγή επαγγέλματος

ΣτΕ: Πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος όταν υπάρχει αλλαγή επαγγέλματος

Aπαλλάσσονται για μια πενταετία από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες η μικρομεσαίοι αλλάξουν επάγγελμα σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με την απόφαση όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι αλλάξουν επάγγελμα, δηλαδή από δικηγόρος γίνει καταστηματάρχης, δικαιούται μία πενταετία απαλλαγής για το τέλος επιτηδεύματος από τη στιγμή που θα δηλώσει τη νέα του δουλειά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε εγκύκλιο που προέβλεπε το αντίθετο και συγκεκριμένα το Δικαστήριο με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σάρπ εξέδωσε απόφαση που αφορούσε περίπτωση δικηγόρου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2007 έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών  και  συμβουλών διαχείρισης και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή εργασιών. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος με αντικείμενο την δικηγορία.

Κατά τα δύο πρώτα έτη  της δικηγορίας του επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Για την  επιβολή  τέλους επιτηδεύματος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη  προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε. Έτσι, ο δικηγόρος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη.

Ετσι το ΣτΕ έκρινε ότι οι  ελεύθεροι, επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούν τώρα και στη συνεχεία,  διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους. Και αυτό ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκηση της   αρχικής  επαγγελματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν την συμπλήρωση της 5ετίας και στην συνέχεια γίνει νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο όμως επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση  της πενταετίας