ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακόμα και με αρνητικό επιτόκιο οι πιστώσεις που χορηγεί ο ESM

Ακόμα και με αρνητικό επιτόκιο οι πιστώσεις που χορηγεί ο ESM

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Τα οφέλη μιας πιθανής προσφυγής της Ελλάδας στην προληπτική πιστωτική γραμμή Pandemic Crisis Support αναδεικνύει με ανάρτησή του στο ιστολόγιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ο επικεφαλής οικονομολόγος του, Καλίν Ανεβ Γιάνσε. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, για έντεκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, «η χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων υγειονομικών δαπανών θα ήταν πιο φθηνή μέσω του ESM παρά μέσω δανεισμού από τις αγορές». Η χώρα μας, μάλιστα, δεδομένων των αποδόσεων των ομολόγων της στις 26 Μαΐου (1,91% για επταετή, 1,97% για δεκαετή), θα είχε το μεγαλύτερο όφελος όλων (οι άλλες δέκα χώρες είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Ιρλανδία).

Οι χώρες που θα προσφύγουν στη νέα πιστωτική γραμμή, σημειώνει ο κ. Ανεβ Γιάνσε, «θα επωφεληθούν από τα ιδιαίτερα χαμηλά, ακόμα και αρνητικά επιτόκια που ισχύουν σήμερα». Οπως αναφέρει, χάρη στην κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ/Aa1 του ESM, πληρώνει επιτόκιο -0,21% σε επταετή ομόλογα και -0,05% σε δεκαετή ομόλογα.

Επιπλέον, «τα μέλη μας συμφώνησαν να περικόψουν την ετήσια χρέωση περιθωρίου και τη χρέωση υπηρεσιών (upfront service fee)». Η χρέωση περιθωρίου της προληπτικής γραμμής ECCL, υπενθυμίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος του Μηχανισμού, όπως καθορίστηκε το 2012, έφτανε το 0,35%. «Για το Pandemic Crisis Support, μειώθηκε στο 0,1%», γράφει. Η εφάπαξ χρέωση υπηρεσιών, ταυτόχρονα, μειώθηκε από 0,5% σε 0,25%: «Ο ESM θα χρεώσει το απολύτως ελάχιστο δυνατό για αυτά τα δάνεια· οι χρεώσεις αυτές απλώ θα καλύψουν το διοικητικό και επιχειρησιακό μας κόστος».

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Ανεβ Γιάνσε, μια χώρα που θα λάβει από το Pandemic Crisis Support δεκαετή δάνεια θα πληρώσει επιτόκιο 0,08%, ενώ αν δανειστεί για επτά έτη θα έχει αρνητικό επιτόκιο (-0,07%). Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή έχει ανώτατο όριο το 2% του ΑΕΠ της χώρας που προσφεύγει (τιμές 2019) – που μεταφράζεται σε δυνατότητα δανεισμού έως και 3,7 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Ο μόνος όρος για την παροχή της βοήθειας είναι η δέσμευση των χωρών ότι θα δαπανήσουν τα χρήματα για την κάλυψη άμεσων και έμμεσων δαπανών που συνδέονται με την υγειονομική κρίση, όπως συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 9ης Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγηση των προγραμμάτων, θα περιοριστεί στην πιστοποίηση ότι οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό, ενώ δεν θα λάβουν χώρα ειδικές αποστολές της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη.

Η νέα πιστωτική γραμμή έχει ημερομηνία λήξης στις 31.12.2022, αλλά μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα, με απόφαση του συμβουλίου διοικητών του Μηχανισμού.