ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποτίμηση του ευρώ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, τον Φεβρουάριο

Υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων αλλά και των ευρωπαϊκών (εκτός Ζώνης Ευρώ), σημείωσε το ευρώ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (KEEM) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Σταθμισμένος δείκτης

Ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε κατά 0,38% ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ευρωπαϊκών κατά 1,52%, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της Ζώνης του Ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2004, αυτές ανήλθαν σε -0,36% για το σύνολο των νομισμάτων και +2,35% για τα ευρωπαϊκά.

Τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2004, το ευρώ ανατιμήθηκε ως προς το δολάριο ΗΠΑ, το φράγκο Ελβετίας, την κορώνα Νορβηγίας, το δολάριο Καναδά και το γιεν Ιαπωνίας, ενώ υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου Αυστραλίας και της λίρας Κύπρου.

Ειδικοτερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά 0,36%, το φράγκο Ελβετίας κατά 0,45%, η κορώνα Νορβηγίας κατά 2,15%, το δολάριο Καναδά κατά 2,86% και το γιεν Ιαπωνίας κατά 0,32%.

Αντίθετα, το δολάριο Αυστραλίας και η λίρα Κύπρου ανατιμήθηκαν κατά 0,62% και 0,09%.

Επίσης, τον Φεβρουάριο έναντι του Ιανουαρίου το ευρώ σημείωσε μικρή ανατίμηση ως προς την κορώνα Δανίας και την κορώνα Σουηδίας και υποτίμηση ως προς τη λίρα Αγγλίας.

Εκτός Ζώνης

Τα τρία εκτός Ζώνης Ευρώ νομίσματα σημείωσαν τις εξής μεταβολές: κορώνα Δανίας -0,04%, κορώνα Σουηδίας -0,41% και λίρα Αγγλίας +2,18%. Τέλος, όσον αφορά στις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο (Φεβρουάριος 2003 – Φεβρουάριος 2004) και τα τρία νομίσματα υποχώρησαν έναντι του ευρώ (κορώνα Δανίας -0,26%, κορώνα Σουηδίας -0,25% και λίρα Αγγλίας -1,33%).