ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά κινήθηκαν τα ελληνικά ομόλογα τον Φεβρουάριο

Στα 51,38 δισ. ευρώ ανήλθε το Φεβρουάριο του 2004 η αξία των συναλλαγών στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών, παρατηρεί το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα, επικεντρώθηκε σε ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας (επτά έως είκοσι έτη), οι οποίοι απορρόφησαν το 66% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Ειδικότερα φαίνεται από τα στοιχεία ότι από τις 9.093 εντολές που εκτελέσθηκαν το Φεβρουάριο, το 51,1% ήταν εντολές πώλησης και 48,9% εντολές αγοράς τίτλων.

Τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα σημείωσε το 10ετές ομόλογο αναφοράς λήξεως 20.05.14, καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 13,65 δισ. ευρώ, ενώ δεύτερο στις προτιμήσεις (με 6,82 δισ. ευρώ) ήταν το παλαιότερο 10ετές ομόλογο αναφοράς, λήξεως 20.5.2013. Οι τιμές των ομολόγων στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) σημείωσαν ανοδική πορεία το Φεβρουάριο του 2004, ακολουθώντας τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα κέρδη που κατεγράφησαν για τα ομόλογα αναφοράς ήταν της τάξεως των 63 – 184 μονάδων βάσης.

Η τιμή του 20ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς (λήξεως 22.10.2022) σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, καθώς έκλεισε στις 112,66 (με απόδοση 4,85%) στις 27 του μηνός, από 110,82 (4,99%) στις 30 Ιανουαρίου. Το 10ετές ομόλογο αναφοράς κατέγραψε το Φεβρουάριο κέρδη της τάξεως των 154 μονάδων βάσης, κλείνοντας στις 101,85 (με απόδοση 4,27%), από 100,31 (4,46%) στα τέλη του προηγούμενου μηνός.

Η μέση διαφορά απόδοσης μεταξύ του 10ετούς ελληνικού και γερμανικού ομολόγου ανήλθε στις 22 μονάδες βάσης, από 20 μονάδες βάσης που είχε διαμορφωθεί τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του μηνός αυτού, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδόσεις δύο νέων ομολόγων αναφοράς, του 3ετούς (1,8 δισ. ευρώ) με λήξη στις 21.6.2007 και του 5ετούς (5 δισ. ευρώ με κοινοπρακτική έκδοση) με λήξη στις 20.4.2009.

Σημαντική ήταν επίσης το Φεβρουάριο του 2004 και η μείωση των αποδόσεων σε όλες τις διάρκειες ομολόγων. Περισσότερο εμφανής ήταν στα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας, αντανακλώντας τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση των βασικών επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Ειδικότερα, η απόδοση του τριετούς ομολόγου μειώθηκε σε 2,80% στις 27 Φεβρουαρίου, από 3,01% κατά την έκδοσή του στις 4 Φεβρουαρίου. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η απόδοση τού 20ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε σε 4,85% στα τέλη του μηνός, από 4,99% στα τέλη Ιανουαρίου.