ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του, διότι απεδείχθη και στην πράξη ότι η ασφαλιστική θωράκιση της αγοράς είναι αποτελεσματική, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών της RATE CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ και της απόδοσης στους επενδυτές των τίτλων που τους ανήκουν. Οπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, λειτούργησαν οι θεσμοί του επικουρικού κεφαλαίου, αλλά και τον ασφαλειών που το μέλος είχε παράσχει, με αποτέλεσμα να καλυφθούν οι προς τρίτους υποχρεώσεις της εταιρείας, που προήλθαν από την αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς την εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο ΣΜΕΧΑ τονίζει ότι οι επενδυτές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και υπενθυμίζει στους επενδυτές ότι η ενημέρωση και η συμφωνία τους για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους είναι και υποχρέωσή τους αλλά και η μεγαλύτερη ασφάλειά τους.