ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κοινοτικοί πόροι δεν βρίσκουν τον δρόμο για την απασχόληση

Λιγότερο από το 15% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατευθύνεται σε δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τις αναθέσεις των προγραμμάτων σε 207 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πάντως, η επόμενη ημέρα στη διακυβέρνηση της χώρας, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων και των προτάσεων που καταθέτουν οι ιδιωτικοί φορείς. Απόψεις για το θέμα εκφράζει στην «K» ο Λ. Φάκας, μέλος της K.E. της Ν.Δ. με επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της κατάρτισης.