ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΧΩΔΕ – Συναινετικό κλίμα αλλά και προώθηση αλλαγών

H τοποθέτηση του κ. Γ. Σουφλιά, ενός κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ συνδέεται με δύο βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης: την έγκαιρη ολοκλήρωση κρίσιμων ολυμπιακών έργων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου υπουργείου (π.χ. Μαραθώνια Διαδρομή) και την προώθηση των αλλαγών στον «ταλαιπωρημένο» μηχανισμό παραγωγής δημοσίων έργων που είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά.

Το σημερινό σαθρό καθεστώς στα έργα αποτέλεσε έναν από τους πολιορκητικούς κριούς της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση, με την πρώτη να έχει εξαγγείλει ένα ευρύτατο σχέδιο αλλαγών. Ποια είναι, όμως, τα περιθώρια που έχει η νέα κυβέρνηση για ρήξεις στον χώρο των δημοσίων έργων, με δεδομένο το άγχος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα «ανοικτά μέτωπα» σε αρκετούς τομείς της διοργάνωσης; Θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξει συναινετικό κλίμα ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν οι αλλαγές.

Μία από τις προτεραιότητες, αλλά και τα «αγκάθια», αφορά στο γνωστό θέμα της επιλογής αναδόχου στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, με την κατάργηση του περίφημου μαθηματικού τύπου. Οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι, που επέβαλαν τον μαθηματικό τύπο, επιμένουν στη χρησιμότητά του και αντιδρούν στην εφαρμογή ενός άλλου μοντέλου. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ζητήσει την υιοθέτηση μιας άλλης μεθόδου, με δεδομένη τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις καταγγελίες για τον τρόπο που «αξιοποιήθηκε» ο μαθηματικός τύπος.

Η νέα κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με τους εκατοντάδες μικρομεσαίους εργολήπτες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στα όρια της ανυπαρξίας εξαιτίας του μικρού ενδιαφέροντος που επέδειξε η προηγούμενη κυβέρνηση για τα περιφερειακά έργα (τα οποία είναι μικρότερου προϋπολογισμού και συνεπώς ανατίθενται σε μικρότερες τεχνικές εταιρείες). H απουσία περιφερειακών έργων (επειδή όλο το βάρος έπεσε στην Ολυμπιάδα) αύξησε τις εντάσεις στον κατασκευαστικό κλάδο και εξέθρεψε το καθεστώς αμφισβήτησης της πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ που ευνοούσε τους ισχυρούς.

Τα «αγκάθια» δεν περιορίζονται στον χώρο των έργων, αλλά επεκτείνονται σε τομείς όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο, το περιβάλλον και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και οι υφυπουργοί κ. Θεμ. Ξανθόπουλος και Στ. Καλογιάννης.