ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρωγός της επιχειρηματικής αγοράς το νέο υπουργείο Τουρισμού

Προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχειρηματικής αγοράς του τουριστικού κλάδου θα είναι η δομή του νέου υπουργείου Τουρισμού, με στόχο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και την πάταξη της γραφειοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των άλλων, Διευθύνσεις του υπουργείου θα αναφέρονται σε επιμέρους κλάδους του τουρισμού. Οσον αφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ακόμη εξετάζεται η διάρθρωσή του. Ως πιθανότερη εξέλιξη, πάντως, θα πρέπει να θεωρείται η διατήρηση στον EOT της ευθύνης του επικοινωνιακού σχεδιασμού και της προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ευθύνη του συντονισμού των δράσεων προβολής της Περιφέρειας, ενώ ακόμη εξετάζεται ποιες αρμοδιότητες θα μεταφερθούν στο υπουργείο Τουρισμού. Επίσης, σημαντική βαρύτητα θα δοθεί και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην εκτέλεση αποφάσεων που θα λαμβάνονται από το υπουργείο Τουρισμού, με παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών της που συνδέονται με το τουριστικό προϊόν. Σήμερα αναμένεται να έχει συνάντηση ο πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής με τον υπουργό Τουρισμού Δ. Αβραμόπουλο, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά του.