ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Βήματα εκσυγχρονισμού στον κλάδο

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν κάθε λόγο να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία όσον αφορά στην πορεία τους και στα αποτελέσματά τους. Οι θετικές προοπτικές τους σχετίζονται με το πώς έχει διαμορφωθεί και το πώς λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται και επεκτείνεται διαρκώς ποσοτικά -με τα δίκτυα των πρατηρίων- και γεωγραφικά – με πωλήσεις λιανικής και εκτός χώρας. (Σελ. 11)