ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητείται ρήγμα στο μπλόκο των αγορών

Η Eurobank EFG μπόρεσε χθες να σπάσει τον αποκλεισμό των αγορών και να αντλήσει ρευστότητα ύψους 1 δισ. ευρώ από τη διατραπεζική, με εγγύηση ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Η συμφωνία έγινε με τέσσερις διεθνείς τράπεζες σε ανταγωνιστικό επιτόκιο και αποτελεί την πρώτη που συνάπτει φέτος ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Συνήφθη δε σε μια δύσκολη και ταυτόχρονα κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία έχουν επανέλθει τα σενάρια περί χρεοκοπίας της χώρας, εξαιτίας αφενός μεν της αβεβαιότητας ενόψει των αποφάσεων της συνόδου κορυφής, αφετέρου δε της εμφανούς κόπωσης της κυβέρνησης και των καθυστερήσεων στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Η άντληση ρευστότητας από τις ελληνικές τράπεζες, ενόψει των αλλαγών στους όρους χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, απασχόλησε τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της ΤτΕ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το θέμα των πρόσθετων εγγυήσεων, ύψους 30 δισ. ευρώ, που θα χορηγήσει το Δημόσιο στις τράπεζες.

Σχέδιο απεξάρτησης

Για να χρησιμοποιήσουν τις νέες εγγυήσεις του Δημοσίου, οι τράπεζες θα πρέπει να παρουσιάσουν σχέδιο σταδιακής απεξάρτησης από τη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.