ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητείται συναίνεση για μέτρα 22 δισ. ευρώ

Συναίνεση για μέτρα 22 δισ. ευρώ έως το 2015, ζητάει η κυβέρνηση μέσω του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου με τα πολιτικά κόμματα για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου Στρατηγικής (ΜΔΠΣ). Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο στα σχέδια επί χάρτου που κάνει για την εξέλιξη του χρέους, λαμβάνει υπόψη του -μεταξύ άλλων- ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις στην επόμενη 5ετία θα είναι 25 δισ. ευρώ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση αυτή το χρέος θα πέσει στο 80% του ΑΕΠ το 2024.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, για να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το 1% του ΑΕΠ το 2015 ή στα 2,6 δισ. ευρώ, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ύψους 22 δισ. ευρώ (ή 9,5% του ΑΕΠ) από το 2012 έως και το 2015. Η προσαρμογή αυτή θα προέλθει κατά τα δύο τρίτα από τις δαπάνες, ενώ στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τυχόν αποκλίσεις, καθώς σε απόλυτους αριθμούς το έλλειμμα θα μειωθεί στο διάστημα 2012-2015 κατά 14,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ΜΔΠΣ θα προβλέπει τη λήψη μέτρων ύψους 7 δισ. ευρώ για το 2012, 4 δισ. ευρώ για το 2013, 7 δισ. ευρώ για το 2014 και 4 δισ. ευρώ για το 2015. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτά, το ΜΔΠΣ θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις:

1. Σε ΔΕΚΟ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ειδικούς λογαριασμούς. Τα μέτρα θα αφορούν κυρίως αυξήσεις τιμολογίων, μειώσεις λειτουργικών εξόδων, παρεμβάσεις στη μισθοδοσία, «λουκέτο» σε ΝΠΔΔ, συγχωνεύσεις κλπ.

2. Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής και της φορολογίας, με αλλαγές στον κώδικα φορολογίας επιχειρήσεων, στη φορολογία εταιρειών, στις φορολογικές απαλλαγές, στα φορολογικά κίνητρα και στη φορολόγηση της απόδοσης κεφαλαίου.

3. Στη μισθοδοσία του Δημοσίου, με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Το νέο μισθολόγιο αναμένεται να περιλαμβάνει μειώσεις ή και καταργήσεις επιδομάτων και αλλαγές στη μισθολογική εξέλιξη.

4. Στη δημόσια διοίκηση με την κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων.

5. Στις κοινωνικές δαπάνες. Θα καταργηθούν τα επικαλυπτόμενα επιδόματα.

6. Στις αμυντικές δαπάνες και δημόσιες επενδύσεις. Οι αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να συγκλίνουν στα επίπεδα του ευρωπαϊκού όρου, ενώ κάποια δημόσια έργα θα περικοπούν.

Πέραν των μέτρων που προαναφέρθηκαν, το ΜΔΠΣ θα περιλαμβάνει συντηρητικές μακροοικονομικές προβλέψεις, το βασικό σενάριο με προβολές εσόδων και δαπανών ολόκληρου του δημόσιου τομέα (στενού και ευρύτερου), ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο και στόχους για όλους τους φορείς και δημοσιονομικές προβολές για τη γενική κυβέρνηση.

Επίσης, στο ΜΔΠΣ θα υπάρχουν και σενάρια για την εξέλιξη του χρέους. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο για να μειωθεί το χρέος θα πρέπει να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 5,5% του ΑΕΠ (υπολογίζεται ότι θα είναι στο 6% του ΑΕΠ το 2015), η ανάπτυξη να «τρέχει» με ρυθμό άνω του 2%, να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία (έσοδα τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ στην ερχόμενη 5ετία) και να βελτιωθούν οι όροι δανεισμού της χώρας.

Εφόσον όλα τα παραπάνω υλοποιηθούν, τότε το δημόσιο χρέος θα πέσει στο 80% του ΑΕΠ το 2024. Στην περίπτωση που επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα και την ανάπτυξη, αλλά όχι για τις αποκρατικοποιήσεις, τότε το 2024 το χρέος θα είναι περίπου στο 100% του ΑΕΠ. Εάν δεν υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα και αξιοποίηση της περιουσίας, αλλά υπάρξει μία μέτρια ανάπτυξη, τότε το δημόσιο χρέος θα εκτοξευτεί το 2024 στο 220% του ΑΕΠ.

Ολα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό σημείωμα που έδωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που συναντήθηκε χθες. Εως τα μέσα Μαρτίου θα συνεχιστεί ο διάλογος. Στα μέσα Απριλίου θα εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και θα αποσταλεί στην τρόικα, ενώ στις αρχές Μαΐου θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί έως τα μέσα του μήνα.