ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το χάσμα Βορρά-Νότου αντικατοπτρίζεται και στην αγορά ακινήτων

Ολο κι εντονότερες γίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ της δυναμικής που αναπτύσσουν οι αγορές ακινήτων των χωρών της βόρειας Ευρώπης, συγκριτικά με εκείνες του Νότου. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έρευνα της Invista Real Estate Investment Management, όπου αναφέρεται ότι η οικονομική ανάκαμψη στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και τη Γαλλία και τη Γερμανία, μεταξύ άλλων, έχει τροφοδοτήσει ανάλογα και τις αγορές ακινήτων, σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στις νότιες χώρες της ηπείρου, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Σύμφωνα με την Invista, η τάση αυτή θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια, καθώς οι χώρες της νότιας Ευρώπης καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν το εξωτερικό τους χρέος και να μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους. Προβλέπεται ότι το ΑΕΠ των χωρών αυτών θα παραμείνει χαμηλό τα επόμενα πέντε χρόνια, σε αντίθεση με τις σαφώς θετικότερες προβλέψεις για τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αξίες των ακινήτων των χωρών, που ήδη έχουν αρχίσει να αντανακλούν αυτή την οικονομική διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, κατά το 2010, οι τιμές των ακινήτων στη Γερμανία και τις χώρες της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης παρέμειναν σταθερές, ενώ σε Γαλλία και Σκανδιναβία αυξήθηκαν. Στον αντίποδα, οι αξίες σε Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, έχουν μειωθεί κατά 25% κατά μέσο όρο από τα υψηλά επίπεδα που βρίσκονταν το 2007.

Σύμφωνα με την Invista, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Europe 2020», το οποίο αφορά οικονομικές μεταρρυθμίσεις, θα μπορούσε να έχει έναν θετικό αν και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην αγορά ακινήτων, ιδίως των χωρών της περιφέρειας, που είναι λιγότερο ανταγωνιστικές. Αυτό γιατί το πρόγραμμα εστιάζει σε πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας και της μείωσης των εκπομπών αερίων και ενεργειακής κατανάλωσης. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, οι προτεραιότητες θα παραμείνουν η δημοσιονομική πειθαρχία και η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.