ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα κοινωνικής εργασίας σε δήμους και ΕΣΥ

Προγράμματα που έχουν περισσότερο τη μορφή εισοδηματικής ενίσχυσης (3.500 ευρώ) μέσω της χορήγησης ενός κοινωνικού επιδόματος, 625 ευρώ σε 55.000 ανέργους και υποαπασχολούμενους και για χρονικό διάστημα μέχρι 5 μήνες, εξήγγειλε χθες η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει του προγράμματος, η κοινωφελής εργασία θα καλύψει πολλές από τις ελλείψεις των δήμων και του ΕΣΥ, μετά το πάγωμα των προσλήψεων συμβασιούχων και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ανάπτυξη παραγωγικών δομών. Το πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα εκταμιευτούν 280 εκατ. ευρώ, θα καλύπτει και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών και θα υλοποιηθεί σε δήμους και περιφέρειες και σε δραστηριότητες που αφορούν τους εξής τομείς: έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα, έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, ή σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, τις αναδασώσεις, τις φυτεύσεις, την προστασία και φύλαξη των πάρκων. Επίσης, στις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω αυτού του προγράμματος κοινωνικής εργασίας, εντάσσονται και υπηρεσίες ειδικευμένων στελεχών (νομικών, γιατρών, κοινωνικών λειτουργών) με προσφορά υπηρεσιών σε ενώσεις καταναλωτών, νοσοκομεία ή κέντρα παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από πόρους του Αποθεματικού των Απροβλέπτων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Εργασίας, αλλά και από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.

Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας θα ξεκινήσει από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με δικαιούχους φορείς το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ. Στην πορεία θα δημιουργηθεί φορέας απασχόλησης, ο οποίος θα υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με όλους τους τοπικούς φορείς (Δήμοι, Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΤΕΙ των περιοχών, ΑΕΙ, ΜΗΚΥΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ενώσεις Καταναλωτών). Ειδικά για την περιοχή της Αν. Μακεδονίας-Θράκης προβλέπεται ότι η ένταξη των ανέργων θα γίνει σε δύο μήνες. Ηδη οι φορείς έχουν προτείνει την ένταξη στα προγράμματα 7.000 ανέργων. Ωστόσο, η όλη δομή υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και η εμπλοκή δεκάδων φορέων προοιωνίζεται μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων θα γίνει από εγγεγραμμένους ανέργους -με σύστημα μοριοδότησης, ανάλογο με αυτό του Ν. 3250/04- καθώς και από εμπόρους ή ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν πρόσφατα τη δραστηριότητά τους.

Το δεύτερο πρόγραμμα που εξήγγειλε χθες η κ. Κατσέλη αφορά την ένταξη 37.000 ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας μέσω αναπτυξιακών συμπράξεων που καλούνται να δημιουργήσουν ιδιωτικές εταιρείες και τοπικοί φορείς. Πρόκειται για Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα -κατά το πρότυπο του αντίστοιχου προγράμματος που υλοποιείται στην Καστοριά- για τα οποία το υπουργείο Εργασίας θα συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τις 13 Περιφέρειες της χώρας στις οποίες θα εκχωρήσει και το δικαίωμα αξιοποίησης -υπό την εποπτεία και του Εργασίας- των 190 εκατ. ευρώ υλοποίησης των προγραμμάτων. Το πρώτο μνημόνιο υπογράφεται αύριο με τον περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μια τρίτη δέσμη μέτρων αφορά τα καινούργια προγράμματα του ΟΑΕΔ ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ (επιταγή επανένταξης για 10.000 ανέργους, πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Σύμφωνα με τον απολογισμό του ΟΑΕΔ τα προγράμματα που τρέχουν συμβάλλουν στη διατήρηση 282.000 θέσεων εργασίας, στη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 54.000 θέσεις εργασίας και στη φοίτηση 14.100 σπουδαστών σε σχολές μαθητείας και ΙΕΚ.