ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ολομέλεια του ΣτΕ η έκτακτη εισφορά

H αντισυνταγματικότητα ή μη της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε το 2009 θα κριθεί οριστικά στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ «εισήγηση» αποτελεί η απόφαση του το Β΄ Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου, που έχει αποφανθεί ότι το μέτρο αντίκειται στο Σύνταγμα. Το Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η έκτακτη εισφορά είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους.

Επιπλέον, αναφέρεται στο σκεπτικό της επταμελούς σύνθεσης ότι η έκτακτη εισφορά υπολογιζόμενη επί των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1.1.2008, δεν είναι νόμιμη ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Οι σύμβουλοι Επικρατείας, με πλειοψηφία πέντε έναντι δύο, επισημαίνουν ότι κατά τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγματος «απαγορεύεται απολύτως η αναδρομική φορολόγηση πέραν του «οικονομικού έτους» του προηγούμενου της επιβολής του φόρου». Κατά συνέπεια, αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 693/2011 απόφαση του Β΄ Τμήματος, η «διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009, που ορίζει ότι για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης με αυτήν «έκτακτης εισφοράς», λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα «των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008», δηλαδή, όπως σαφώς προκύπτει από την εν λόγω διατύπωση αλλά και τον σκοπό του νόμου, το εισόδημα του ημερολογιακού έτους 2007, επιβάλλει αναδρομικώς φόρο επί εισοδημάτων που έχουν προκύψει σε χρόνο προγενέστερο του προηγούμενου της δημοσιεύσεώς της έτους και είναι γι’ αυτό ανίσχυρη ως παραβιάζουσα το άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος».

Από την πλευρά της η μειοψηφία υποστήριξε ότι κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος δεν «υπήρξε οποιαδήποτε πρόβλεψη για την περίπτωση διαφαινόμενου πλήρους δημοσιονομικού εκτροχιασμού».

Ομως, συνεχίζει η μειοψηφία, «το άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή «φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους», παρά τη γενικόλογη αναφορά και σε «έκτακτες συνθήκες» που έγιναν κατά την ψήφισή του, δεν αντιμετώπισε και, συνεπώς, δεν αποκλείει, σε μια τέτοια περίπτωση, την αναδρομική επιβολή έκτακτης εισφοράς στους πλουσιότερους πολίτες».

Για τον λόγο αυτό κατά τη μειοψηφία, «θεμιτά επιβλήθηκε με το Ν. 3758/2009 έκτακτη εισφορά επί των εισοδημάτων του οικονομικού έτους 2008».