ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνυπεύθυνοι οι λογιστές για τις δηλώσεις αυτοπεραίωσης

Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που αυτοελέγχονται ετησίως (μέσω του εντύπου Ε3) θα πρέπει να έχουν και σφραγίδα λογιστή στη δήλωσή τους. Με την κίνηση αυτή το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει να περιορίσει τις εικονικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι λογιστές θα αρνούνται να υπογράψουν δηλώσεις οι οποίες είναι ανειλικρινείς. Η απόφαση αφορά τις φετινές δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 4 Απριλίου. Το μέτρο θα επιβαρύνει σε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα πληρώσουν ποσά άνω των 200 ευρώ σε λογιστικά γραφεία προκειμένου να ελέγξουν τη δήλωσή τους.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές υποχρεούνται να διενεργούν, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών) και να εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Με βάση αυτό το πιστοποιητικό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποφύγουν τον τακτικό έλεγχο.