ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα ζητεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

«Υπερδιπλάσια προσπάθεια» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τον έλεγχο των δαπανών, καθώς και «μεγαλύτερη έμφαση» στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από την κυβέρνηση, μετά την έγκριση της εκταμίευσης της τέταρτης δόσης του δανείου, ύψους 4,1 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, ο πρώτος διευθυντής και αναπληρωτής πρόεδρος του Ταμείου, κ. Τζ. Λίπσκι, κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει από φέτος μέτρα που θα εντάσσονταν στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Στρατηγικής (ΜΔΠΣ) 2012-2015. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της ανησυχίας που επικρατεί στους κόλπους της τρόικας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι η τρόικα έχει ήδη ζητήσει τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ύψους 1,8 δισ. ευρώ για το 2011. Η απαίτηση αυτή είναι ανεξάρτητη από αυτά που δήλωσε ο κ. Λίπσκι αναφορικά με τη λήψη μέτρων της περιόδου 2012-2015, εντός του 2011.

«Για να στηριχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή σε πιο στερεή βάση, είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική», σημείωσε ο κ. Λίπσκι και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή της στρατηγικής θα «πρέπει να αρχίσει μέσα στο 2011 για την αντιμετώπιση μιας προβλεπόμενης απόκλισης του προϋπολογισμού».

Πάντως, ο ίδιος ανέφερε ότι είναι «ζωτικής σημασίας» η κυβέρνηση να διασφαλίσει τη «δίκαιη διανομή του βάρους της προσαρμογής» και την κάλεσε να «υπερδιπλασιάσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για τον έλεγχο των δαπανών, ιδιαίτερα στο επίπεδο των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων».

Σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο κ. Λίπσκι δήλωσε ότι «θα χρειαστεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις υποκείμενες μεταρρυθμίσεις κατά την προσεχή περίοδο». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «για να στηριχθεί η ανάκαμψη, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν πιο βαθιά» και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις και στο συνταξιοδοτικό. «Σημαντικά επόμενα βήματα» χαρακτήρισε ο κ. Λίπσκι τις μεταρρυθμίσεις που θα έχουν στόχο τη «μείωση των διοικητικών εμποδίων για τις εξαγωγές» και τον «σχεδιασμό μιας στρατηγικής για τον απεγκλωβισμό του δυναμικού στον τομέα του τουρισμού».

Αναφορικά με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ο κ. Λίπσκι έκανε λόγο για «δέσμευση της κυβέρνησης για την κλιμάκωση του προγράμματος για τις ιδιωτικοποιήσεις και για την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων».

Το ΔΝΤ θεωρεί ότι το τραπεζικό σύστημα «παραμένει σταθερό» και θα δοθεί χρόνος στις τράπεζες για «αναδιοργάνωση με οργανωμένο τρόπο».