ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι θεσμικοί του real estate διαθέτουν ξανά υψηλή ρευστότητα

Το εντυπωσιακό ποσό των 236 δισ. ευρώ εκτιμά η DTZ ότι θα είναι διαθέσιμο φέτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην παγκόσμια αγορά ακινήτων, μια αύξηση της τάξεως του 17%, συγκριτικά με την προηγούμενη πρόβλεψη της διεθνούς εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων, που είχε γίνει στα μέσα του 2010. Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αντίστοιχη άνοδο του αριθμού των επενδυτικών κεφαλαίων (funds) τα οποία έχουν συσταθεί και στοχεύουν στην απόκτηση ακινήτων στις χώρες της Ασίας. Τα σχετικά funds υπολογίζεται ότι έχουν πλέον διαθέσιμα ύψους 71 δισ. ευρώ, έναντι 51 δισ. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 45% που προέκυψε κατά τους τελευταίους αυτούς μήνες.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της DTZ, τα funds τα οποία διαχειρίζονται τρίτοι φορείς (π. χ. σύμβουλοι) αποτελούν την πλειοψηφία των κεφαλαίων με ποσοστό 56%. Ηδη, τα εν λόγω funds διαθέτουν ρευστότητα 94 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισηγμένες επενδυτικές εταιρείες πλέον αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των κεφαλαίων, έχοντας εν τω μεταξύ υπερδιπλασιάσει τα ρευστά διαθέσιμά τους, από τα 23 δισ. ευρώ στα 51 δισ. ευρώ. Οσον αφορά την προέλευση των επενδυτών, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί επενδυτές (σε σχέση με τη χώρα όπου αναμένεται να γίνουν οι αγορές των ακινήτων) κυριαρχούν.

Σύμφωνα με τον Νάιτζελ Αλμοντ, διευθυντή του κλάδου προβλέψεων και στρατηγικής της DTZ, «τα ευρήματά μας δείχνουν ότι πολλοί επενδυτές παραμένουν εστιασμένοι στις πιο οικείες προς αυτούς αγορές της χώρας τους ή των γύρω της χωρών. Αυτό ισχύει ιδίως στην Ασία και την Ευρώπη, όπου το 92% και το 81% αντίστοιχα των κεφαλαίων έχουν συγκεντρωθεί σε τοπικό επίπεδο». Οι χώρες της Ασίας πάντως, όπου οι αγορές ακινήτων «καλπάζουν», συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ σημαντική άνοδο κατά 14% καταγράφουν και τα funds που θα κινηθούν προς τις ΗΠΑ, ύψους 80 δισ. ευρώ, έναντι 70 δισ. ευρώ πριν από έξι μήνες. Αντιθέτως, τα διαθέσιμα κεφάλαια που στοχεύουν στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων παρέμειναν σχετικά σταθερά, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 2%, στα 82 δισ. ευρώ. Οπως προκύπτει πάντως, τα κεφάλαια είναι ισομερώς κατανεμημένα μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ηπείρων (Ασίας, Ευρώπης και Β. Αμερικής), σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ίσχυαν στα τέλη του 2008.