ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνουν το ΕΚΑΣ 20.000 συνταξιούχοι

Είκοσι χιλιάδες σημερινοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα χάσουν το επίδομα, καθώς, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, για τη χορήγησή του θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα του συνταξιούχου (π. χ. εισόδημα από συμμετοχή σε επιχειρήσεις) και όχι μόνο αυτά από μισθούς και συντάξεις. Με το ίδιο νομοσχέδιο διευρύνονται οι δικαιούχοι εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τα παιδιά επεκτείνεται και στους άνδρες (ίσχυε μόνο διαζευκτικά) με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις μητέρες, αλλά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (για κύρια σύνταξη 20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και 6% για επικουρική). Σε αυτήν την περίπτωση της εξαγοράς του χρόνου ανατροφής παιδιών ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη πρέπει να καταβάλουν 165 ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς. Με άλλη διάταξη προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας των δημόσιων υπαλλήλων, από 1/7/2011, των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σύνταξη από τον ΟΑΕΕ

Ο υποψήφιος συνταξιούχος από τον ΟΑΕΕ θα μπορεί, εφ’ όσον έχει θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα συνταξιοδότησης, να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο του, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να διακόψει και την επαγγελματική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει σήμερα. Ωστόσο, η σύνταξη θα καταβάλλεται όταν διακοπεί η δραστηριότητα.