ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Οι περικοπές μείωσαν τις ζημίες κατά 25% στις ΔΕΚΟ τον Ιανουάριο

Περιορισμό των ζημιών εμφανίζουν τα στοιχεία 14 ΔΕΚΟ τον Ιανουάριο λόγω των προγραμμάτων και εξορθολογισμού των εξόδων. Οι 14 μεγαλύτερες ΔΕΚΟ κατάφεραν να μειώσουν τις ζημίες τους κατά 25%, που αντιπροσωπεύει το ποσό των 11 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Μέρος της εξοικονόμησης οφείλεται στη μείωση του προσωπικού κατά 14% και συγκεκριμένα κατά 3.098 υπαλλήλους, στο «ψαλίδι» στα έξοδα προσωπικού και στις παροχές σε τρίτους από 31% έως 50% και των τόκων κατά 64%.

Οχι στη δημοσίευση ισολογισμών στον Τύπο

Την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στον Τύπο εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από ένα κόστος που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Βάρδας, δήλωσε πως η δημοσίευση των ισολογισμών στον Τύπο, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, συνιστά δυσβάστακτο κόστος και προτείνει να αναρτώνται οι ισολογισμοί στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου ή του υπουργείου Οικονομικών.