ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπέρβαση δαπανών

Διογκωμένες κατά 282 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε θέσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είναι οι δαπάνες το πρώτο δίμηνο. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 9,323 δισ. ευρώ έναντι στόχου στο δίμηνο 9,041 δισ. ευρώ. Το υπουργείο επιχειρεί να δικαιολογήσει την υπέρβαση αυτή τονίζοντας ότι οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους. Βέβαια, η απόδοση των 351 εκατ. ευρώ είχε αποφασισθεί και είχε υπολογισθεί από το προηγούμενο έτος.

Επίσης σε σχέση με τον στόχο του πρώτου διμήνου οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση 211 εκατ. ευρώ.

Πάντως, παρατηρείται αργή αποδέσμευση πόρων από τα υπουργεία, ενώ αντίθετα καταγράφεται αύξηση της απορρόφησης από το πρώτο δίμηνο του έτους των ασφαλιστικών Ταμείων.

Συγκεκριμένα στο Ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) παρατηρείται ήδη εκτιαμίευση του 38,8% του ποσού που έχει προϋπολογισθεί για όλο το έτος. Η ανάγκη αυτή για περισσότερα χρήματα πιθανόν να αφορά υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες καλύφθηκαν τον πρώτο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει όπως φαίνεται σε περαιτέρω επιδότηση του ΟΑΕΕ. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στο ΙΚΑ. Το ίδιο διάστημα εκταμίευσε το 23,3% του ποσού που υπολογίζεται να λάβει στο σύνολο του έτους.