ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομιμοποιούν καταπατημένα για να συγκεντρώσουν έσοδα

Σχέδιο νομιμοποίησης 2 εκατομμυρίων καταπατημένων στρεμμάτων επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να εισπράξει 1,5 δισ. ευρώ έως το 2013. Σύμφωνα με αυτό όσοι έχουν ανεγείρει σε καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου οικοδομές, τις οποίες χρησιμοποιούν για πρώτη κατοικία, καθώς και όσοι από αυτούς είναι ανάπηροι ή πολύτεκνοι θα μπορούν να εξαγοράσουν τις εκτάσεις, πληρώνοντας στο κράτος τίμημα που θα καθορισθεί με πρόσθετες εκπτώσεις από 10% έως και 30%. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης είναι και οι «σχολάζουσες κληρονομιές» και καταθέσεις που βρίσκονται στα αζήτητα εκτιμώμενου ύψους 4 δισ. ευρώ. Ως «σχολάζουσα κληρονομιά» θεωρείται κάθε περιουσία αποβιώσαντος χωρίς κληρονόμους. Ειδική επιτροπή έχει αναλάβει την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις σχολάζουσες κληρονομιές. Σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Οικονομικών μεγάλος αριθμός καταθέσεων, που προέρχονται από κληρονομιές, ουδέποτε αναζητήθηκαν και βρίσκονται αναξιοποίητες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.