ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίλεκτος: προσδοκίες για θετικά αποτελέσματα

Σημαντικά οφέλη από την αύξηση των τιμών και την αναστροφή του αρνητικού κλίματος στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας εξασφαλίζει η Επίλεκτος. Η εισηγμένη προσδοκά σε θετικά αποτελέσματα στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, έχοντας ήδη επιτύχει να αυξήσει κατά 30% τον κύκλο εργασιών της και να μειώσει τις ζημιές της κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης. Η Επίλεκτος εξακολουθεί να στηρίζει την κύρια δραστηριότητα της κλωστοϋφαντουργίας, όμως παράλληλα επεκτείνεται και στον χώρο της ενέργειας. Από τις 23 Φεβρουαρίου τέθηκε σε ισχύ το φωτοβολταϊκό έργο στον Δήμο Πολυδάμαντα, δραστηριότητα από την οποία προσδοκώνται έσοδα ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ σε ετήσια βάση τα έσοδα θα υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών σε επίπεδο ομίλου. Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, η εταιρεία καθίσταται περισσότερο εξωστρεφής, διευρύνοντας τις εξαγωγές της σε ποσοστό που πλέον υπερβαίνει το 80% του ετήσιου τζίρου της. Σημειώνεται ότι στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης (1/7/2010 – 31/12/2010), ο κύκλος εργασιών της Επιλέκτου ανήλθε σε 17,33 εκατ. ευρώ έναντι 13,31 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν σε 2,32 εκατ. ευρώ το φετινό εξάμηνο έναντι 4,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα αποτελέσματα EBITDA ήταν κέρδη 171.616 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2 εκατ. ευρώ το περσινό εξάμηνο.