ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διπλή υποβάθμιση της οικονομίας από τη S&P

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας κατά δύο βαθμίδες προχώρησε χθες η Standard & Poor’s, προειδοποιώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση ότι εάν δεν λάβει άμεσα πρόσθετα μέτρα ώστε να διορθώσει την υστέρηση στα έσοδα και να ελέγξει τις δαπάνες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα προχωρήσει και σε νέα υποβάθμιση. Σε αυτήν την περίπτωση, η ελληνική οικονομία θα έχει αξιολόγηση οικονομίας υπό πτώχευση. Η S&P εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές έως το 2013 και θα υποχρεωθεί να προσφύγει στον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης, με το χρέος της να έχει ξεπεράσει το 160% του ΑΕΠ. Σε αυτήν την περίπτωση, με βάση τον τρόπο λειτουργίας του Μηχανισμού, είναι πολύ πιθανή η αναδιάρθρωση του χρέους, με συμμετοχή στο κόστος και των ιδιωτών επενδυτών.

Το υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε ότι η απόφαση της S&P είναι αδικαιολόγητη και δεν λαμβάνει υπόψη της τη συντελεσθείσα πρόοδο, αλλά και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι η αξιολόγηση της τρόικας είναι μέχρι στιγμής θετική, ενώ υπενθύμισε ότι εντός των επομένων μηνών θα υπάρξει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργίας των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης.