ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα σε δημόσιους φορείς που δεν δίνουν οικονομικά στοιχεία

Αυστηρές κυρώσεις προς Δήμους, ασφαλιστικά Ταμεία, νοσοκομεία, και νομικά πρόσωπα που δεν στέλνουν τα οικονομικά τους στοιχεία, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμα και τη διακοπή των επιχορηγήσεών τους, προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του υπουργείου, τον περασμένο Δεκέμβριο δεν είχαν στείλει οικονομικά στοιχεία οι 405 φορείς της γενικής κυβέρνησης από το σύνολο των 1.601 φορέων.

Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι οι φορείς που κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχορηγήσεις τους εάν δεν συμμορφωθούν θα είναι κυρίως οι Δήμοι (στα τέλη Δεκεμβρίου 2010 δεν είχαν στείλει στοιχεία 296 ΟΤΑ), τα ασφαλιστικά Ταμεία (21 Ταμεία) και 88 νομικά πρόσωπα. Αντιθέτως, όλα τα νοσοκομεία (134 στον αριθμό) είχαν στείλει την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση του κ. Παπακωνσταντίνου, στις περιπτώσεις που οι φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν ενημερώνουν τα υπουργεία που τους εποπτεύουν για τα οικονομικά τους στοιχεία στις 12 πρώτες μέρες κάθε μήνα, τότε:

1. Δεν θα επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

2. Θα περικόπτεται ο μισθός του υπευθύνου του φορέα. Συγκεκριμένα μετά την παρέλευση 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, ο πρόεδρος ή ο γενικός διευθυντής του φορέα που δεν έστειλε στοιχεία, θα έχει τη δυνατότητα να δικαιολογήσει εγγράφως το γεγονός αυτό εντός προθεσμίας 15 ημερών. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής, θα του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής του για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

3. Θα δεσμεύονται τα μισά κονδύλια που αφορούν τις επενδύσεις των φορέων. Εφόσον περάσει ένας μήνας από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των στοιχείων, το υπουργείο Οικονομικών θα δεσμεύει το 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού των εσόδων του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή τον τακτικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό θα παραμένει δεσμευμένο έως ότου υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα αφορά σε έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Με την απόφαση αυτή, επί της ουσίας ενεργοποιούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους. Το ζητούμενο πλέον είναι να εφαρμοστούν οι κυρώσεις σε όσους φορείς δεν στέλνουν στοιχεία, δεδομένου ότι η έλλειψη αυτή οδηγεί σε συνεχείς αναθεωρήσεις του ελλείμματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι το έλλειμμα του 2010 αναμένεται να αναθεωρηθεί εκ νέου και επί τα χείρω (ίσως και πάνω από το 10% του ΑΕΠ, έναντι του 9,5% του ΑΕΠ που προβλέπεται έως σήμερα) εξαιτίας των μεγαλύτερων των προϋπολογισθεισών υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης και των ελλειμμάτων που τελικά κατεγράφησαν στα ασφαλιστικά Ταμεία, αντί πλεονασμάτων που προβλέπονταν.

Η διαφαινόμενη αναθεώρηση του περυσινού ελλείμματος έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό σε οικονομικό επιτελείο και τρόικα, καθώς θα πρέπει να ληφθούν ακόμα περισσότερα μέτρα για την κάλυψη των αποκλίσεων φέτος. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να έρθουν νωρίτερα μέτρα που είχαν υπολογιστεί για το 2012, ενώ στο υπουργείο Οικονομικών συνεχίστηκαν και χθες οι εσωτερικές συσκέψεις για τα ζητήματα αυτά.

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου Στρατηγικής (ΜΔΠΣ) 2012 – 2015, ύψους 22 δισ. ευρώ τουλάχιστον, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η τρόικα θα βρεθεί στην Αθήνα για να το εγκρίνει μαζί με το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.