ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελεσίγραφο σε δήμους, Ταμεία και νοσοκομεία

Με διακοπή των επιχορηγήσεων απειλούνται όσοι δήμοι, ασφαλιστικά Ταμεία, νοσοκομεία και νομικά πρόσωπα δεν στέλνουν εγκαίρως τα οικονομικά τους στοιχεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οι φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν ενημερώνουν τα υπουργεία που τους εποπτεύουν για τα οικονομικά τους στοιχεία στις 12 πρώτες μέρες κάθε μήνα, τότε θα περικόπτεται ο μισθός του υπευθύνου του φορέα και θα δεσμεύονται τα μισά κονδύλια που αφορούν τις επενδύσεις των φορέων.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, τον περασμένο Δεκέμβριο δεν είχαν στείλει οικονομικά στοιχεία οι 405 φορείς της γενικής κυβέρνησης από το σύνολο των 1.601 φορέων. Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να βάλει φρένο στις ανεξέλεγκτες δαπάνες που οδηγούν σε συνεχείς αναθεωρήσεις του ελλείμματος.