ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασχέσεις για οφειλές στο Δημόσιο

Οι κατασχέσεις για επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στο Δημόσιο άρχισαν. Η πρώτη κατάσχεση επιβλήθηκε εις χείρας μεγάλης αλυσίδας Super Market στις 18 Μαρτίου 2011 και αφορούσε σε 290 προμηθευτές της – οφειλέτες του Δημοσίου με οφειλές συνολικού ύψους 28.499.301 ευρώ. Η εταιρεία κατέθεσε θετική δήλωση στις 28 Μαρτίου 2011 και θα καταβάλει άμεσα ποσό 1,1 εκατ. ευρώ για εξόφληση τρεχουσών υποχρεώσεών της, σε πίστωση μέρους των οφειλών 86 οφειλετών. Επίσης, η εταιρεία με τη δήλωσή της δεσμεύεται να αποδίδει στο μέλλον και κάθε άλλο ποσό που θα γεννηθεί από τη συνεργασία της με τους 290 οφειλέτες αυτούς και μέχρις εξοφλήσεως των υποχρεώσεων κάθε ενός από αυτούς.

Επίσης, στις 24 Μαρτίου 2011 επιβλήθηκε δεύτερη κατάσχεση εις χείρας άλλης μεγάλης αλυσίδας, που αφορά σε 302 προμηθευτές της – οφειλέτες του Δημοσίου με οφειλές συνολικού ύψους 38.127.101 ευρώ.

Βέβαια, οι προμηθευτές των super market πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον έξι μηνών, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται για το εμπόρευμα που έχουν διαθέσει να καταβάλλουν τον ΦΠΑ. Με την κίνηση αυτή το υπουργείο Οικονομικών στερεί πολύτιμη ρευστότητα από τους προμηθευτές που μπορεί να τους οδηγήσει σε κλείσιμο ακόμα και των επιχειρήσεών τους ή στο «σπάσιμο» των επιταγών που έχουν στα χέρια τους έναντι πινακίου φακής. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η κυβέρνηση πριν προχωρήσει στα ακραία αυτά μέτρα θα έπρεπε να ρυθμίσει την αγορά που συναλλάσσεται με μεταχρονολογημένες επιταγές.

Επίσης οι εφορίες έχουν αποστείλει και κατασχετήρια σε τράπεζες για μεγάλους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Στο μεταξύ, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων θα συνεχιστούν, ακόμα και στα ενοίκια που λαμβάνουν οι οφειλέτες του Δημοσίου. Δεν αποκλείεται ενοικιαστές να λάβουν τις επόμενες μέρες επιστολή από το υπουργείο Οικονομικών με την οποία θα καλούνται να καταθέσουν το ενοίκιό τους σε λογαριασμό του Δημοσίου.