ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες θέλουν να χαλαρώσουν τα στρες τεστ

Ιση μεταχείριση με τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν οι εγχώριες, όσον αφορά τον πήχυ κεφαλαιακής επάρκειας, στο στρες τεστ που διενεργεί η BlackRock. Στην προηγούμενη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ο σχετικός δείκτης ήταν υψηλότερος από 2 έως 3 μονάδες για τις ελληνικές τράπεζες, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Η απαίτηση αυτή οδηγεί σε δέσμευση κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.