ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προεισπράττονται φόροι με κατάσχεση επιστροφών

Σε κατασχέσεις επιστροφών φόρων και επιδοτήσεων προβαίνει η εφορία, ακόμη και για οφειλές οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Με τη διαδικασία, που προβλέπεται από νόμο του 2011, ουσιαστικά καταργείται εν όλω ή εν μέρει η εξόφληση των φόρων σε δόσεις και ρυθμίσεις οφειλών και η εφορία προεισπράττει φόρους. Πρόσφατα παρακρατήθηκε από αγρότη επιδότηση 170 ευρώ, για την εξόφληση δόσης φόρου εισοδήματος την οποία είχε τη δυνατότητα να καταθέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου.