ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Εκπνέουν οι προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών. Οσων εκ των υπόχρεων φορολογουμένων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 1, 2 και 3 και δεν υπέβαλαν τη σχετική ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να μεταβούν στις εφορίες τους και να πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο. Σήμερα λήγει η προθεσμία των φορολογουμένων που ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 4, 5 και 6, ενώ η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου (για τους υπόχρεους με ΑΦΜ που λήγει σε 0). Σύμφωνα με τον νόμο υπόχρεοι είναι όλοι οι επιτηδευματίες, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Δήμοι, Σύλλογοι και εν γένει μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ειδικά, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ημερολογιακό έτος 2012, η υποβολή των καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

– Μέχρι τη 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2, 3 

– Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6. 

– Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8, 9. 

– Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0. 

Οσοι εντοπιστούν, έπειτα από ηλεκτρονική διασταύρωση με τις δηλώσεις που υπέβαλαν πελάτες ή προμηθευτές τους, ότι δεν υπέβαλαν δήλωση ή την υπέβαλαν με ανακριβή στοιχεία, απειλούνται με «τσουχτερά» πρόστιμα.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις καταγράφονται οι αγορές αγαθών και η λήψη υπηρεσιών, χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και άλλα δικαιώματα. Στις καταστάσεις αυτές δεν δηλώνονται:

– Συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου (τιμολογίου κ.λπ.) που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

– Οι λιανικές πωλήσεις ακόμη και εάν έχει εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη.

– Το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ), νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς), τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ), ταχυδρομικά τέλη (ΕΛ.ΤΑ.).

– Φορτωτικές ΟΣΕ.

– Αποδείξεις ΚΤΕΛ.

– Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά – επαγγελματικές οργανώσεις.

– Κοινόχρηστες δαπάνες.

– Ενοίκια ακινήτων.

– Πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων.

– Διόδια.

– Εξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφορικών μέσων.

– Τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι), καθώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο.

– Αποδείξεις πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων.