ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένες οι δαπάνες των ΔΕΚΟ κατά 104 εκατ.

Περαιτέρω βελτίωση του ισοζυγίου των ΔΕΚΟ επιδιώκει το οικονομικό επιτελείο για το 2014. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, στόχος είναι η βελτίωση του ισοζυγίου κατά 25 εκατ. φτάνοντας τα 349 εκατ., από 325 εκατ. το 2013 και 204 εκατ. που ήταν η αρχική πρόβλεψη του 2013. Η νέα βελτίωση στο ισοζύγιο των ΔΕΚΟ θα προέλθει από την αύξηση των εσόδων και συγκεκριμένα από τα έσοδα των πωλήσεων που αναμένεται να αυξηθούν κατά 30% στα 139 εκατ. ευρώ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθοριστικός θα είναι ο ρόλος της ΝΕΡΙΤ, η οποία για μεγάλο διάστημα παρέμενε κλειστή μέσα στο 2013 και συνεπώς, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων την επόμενη χρονιά. Κύρια πηγή εσόδων ωστόσο παραμένουν για τις ΔΕΚΟ οι μεταβιβάσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν σε 783 εκατ., έναντι 600 εκατ. το 2013. Πάντως, βασικός στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με την έκθεση του προϋπολογισμού, είναι η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των ΔΕΚΟ, η αξιοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή υπηρεσιών, ο εντοπισμός νέων καινοτόμων πηγών επιχειρηματικής δραστηριότητας, κ.ά.

Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες των ΔΕΚΟ θα είναι αυξημένες κατά 104 εκατ. το επόμενο έτος, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των δαπανών επενδύσεων λόγω της αύξησης των πόρων του ΠΔΕ. Αντίθετα, όπως επισημαίνει η έκθεση, όλες οι άλλες επιμέρους κατηγορίες δαπανών θα είναι μειωμένες έναντι του 2013. Στις βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης για τις ΔΕΚΟ την επόμενη χρονιά είναι η ελαχιστοποίηση των εξόδων, η επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων, η αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και η αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών για συστεγάσεις κ.λπ.