ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φόροι του 2014

ΑΚΙΝΗΤΑ

3,9 δισ. θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το 2014.

2,65 δισ. για ενιαίο φόρο ακινήτων.

995 εκατ. για έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων.

92,2 εκατ. για φόρους, τέλη δωρεών και γονικών παροχών.

162,39 εκατ. οι φόροι στην ακίνητη περιουσία ή στα εμπράγματα δικαιώματα.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

269,99 εκατ. η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας το 2014, έναντι 259,99 εκατ. το 2013.

1,178 δισ. η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα φυσικών προσώπων το 2014, έναντι 1,22 δισ. φέτος.

141,1 εκατ. ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης το 2014 και 142 εκατ. το 2013.

229,7 εκατ. το τέλος επιτηδεύματος το 2014, έναντι 199,7 εκατ. το 2013.