ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια είναι τα εμπόδια στη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες

Η υστέρηση που παρατηρήθηκε στις δανειοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες προέρχονται από συγχρηματοδοτήσεις τραπεζών και κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ με διάφορους φορείς διαχείρισης, οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε καλές και απόλυτα υγιείς επιχειρήσεις, αναφέρει στην «K» επικεφαλής τομέα χρηματοδοτήσεων συστημικής τράπεζας. Τη χρονική στιγμή όπου η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της εξαετούς ύφεσης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που την αποκλείει αυτόματα από την προσφυγή σε τέτοιου είδους χρηματοδοτικές λύσεις, είναι φυσικό να μην παρατηρούνται ουρές για ζήτηση των συγκεκριμένων δανείων, αναφέρει χαρακτηριστικά το επιτελικό στέλεχος.

Οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων αυτών αφορούν κυρίως την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων από πλευράς των ΜμΕ καθώς και για κεφάλαια κίνησης, αλλά όμως για απόλυτα συγκεκριμένο σκοπό που μπορεί να αποδειχθεί και όχι για ελεύθερο χρήμα,προσθέτει.

Τραπεζικά στελέχη από τον τομέα των χρηματοδοτήσεων των ΜμΕ επισημαίνουν επίσης ότι ο στόχος των 2 δισ. ευρώ που τέθηκε μέχρι το τέλος του 2013 ήταν ίσως λίγο υπερβολικός, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, αλλά και τον φόρτο εργασίας που έχουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι τράπεζες. Αναφέρονται ειδικότερα στην εκπόνηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, τους ελέγχους από την BlackRock, τα επικείμενα τεστ αντοχής κ.λπ.

Επισημαίνουν πάντως ότι ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί αλλά με μια μικρή καθυστέρηση προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014 και τονίζουν ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ενημερωτικές δράσεις για την προβολή των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν καθοριστικά στην απορρόφηση των κεφαλαίων που διατίθενται, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτήσεις προς τις ΜμΕ μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων έφθασαν τον Οκτώβριο τα 713 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 850 εκατ.ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, που ήταν στα 560 εκατ. ευρώ.