ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον φόροι 1,33 δισ. από τις αλλαγές στη φορολογία

Χωρίς την επιβολή νέων φόρων στο εισόδημα οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν περισσότερα το 2014, δεδομένου ότι θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά πλήρως οι φορολογικές διατάξεις που ψηφίστηκαν με το Μεσοπρόθεσμο στις αρχές του 2013.

Οι επιπλέον φόροι ύψους 1,33 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία που προβλέπουν την κατάργηση των αφορολογήτων ορίων για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, την κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά, τη μείωση των φοροαπαλλαγών και των εκπτώσεων και την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό του 2014, περίπου 5,5 εκατ. φορολογούμενοι δήλωσαν δαπάνες το 2013 συνολικού ύψους 9,1 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό η απαλλαγή ανήλθε στα 3,3 δισ. ευρώ. Αν δεν υπήρχε καμία απαλλαγή και το ποσό των 3,35 δισ. ευρώ φορολογούνταν κανονικά, το όφελος για το ελληνικό Δημόσιο θα ήταν 356,2 εκατ. ευρώ. Με το νέο φορολογικό καθεστώς που ισχύει ήδη για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους οι περισσότερες φοροαπαλλαγές έχουν καταργηθεί (ενοίκια κατοικιών, ασφάλιστρα ζωής, δίδακτρα φροντιστηρίων, τόκοι στεγαστικών δανείων, υγεία και περίθαλψη). Επί της ουσίας το 2014 οι φορολογούμενοι δεν θα δηλώσουν τις ανωτέρω δαπάνες και θα πληρώσουν περισσότερους φόρους άνω των 356,2 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα θα πληρώσουν επιπλέον φόρους αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν να καταβάλουν φόρους που θα υπολογιστούν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων που θα εμφανίσουν για το 2013. Σε περίπτωση που το εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό θα φορολογηθεί με συντελεστή 33%.

Εκτός από τους φόρους στο εισόδημα οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν συνολικά 3,9 δισ. ευρώ για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος. Η αύξηση αυτή σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οφείλεται στην εφαρμογή του ενιαίου φόρου ακινήτων και του ΦΑΠ το 2014 και στις εισπράξεις του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων του 2013 (τμήμα των οποίων θα εισπραχθεί μέχρι και τον Μάιο του 2014). Βέβαια, και φέτος υπήρχαν στις αρχές του έτους εισπράξεις του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων του προηγούμενου χρόνου. Η επιχειρηματολογία δε, της κυβέρνησης ότι το 2013 ήταν μία δύσκολη χρονιά γιατί υπήρχαν πολλοί φόροι μαζεμένοι στα ακίνητα (ΦΑΠ 2010, 2011, 2012 και 2013) καταρρίπτεται από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που δείχνουν την αύξηση των φόρων στα ακίνητα το 2014 κατά 41,4% σε σχέση με φέτος.