ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Στα 71,3 ευρώ/ΜW το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Με τη δημοσίευση των στοιχείων του κόστους της παραγωγής της που προκύπτουν από μελέτη που ανέθεσε η ίδια στην Ernst Young επανήλθε χθες η ΔΕΗ στο θέμα της απόφαση της Διαιτησίας για την τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο Αλουμίνιον της Ελλάδος. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΔΕΗ ανέθεσε στην Ernst Young, η οποία είναι ο τακτικός ορκωτός λογιστής της, να επαληθεύσει τους υπολογισμούς της επιχείρησης αναφορικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατώρα, τόσο για τις λιγνιτικές όσο και για το σύνολο των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων του διασυνδεδεμένου συστήματος για τις χρήσεις 2009 έως 2012. Από τη μελέτη προκύπτει ότι το μοναδιαίο κόστος παραγωγής ευρώ ανά μεγαβατώρα για τη λιγνιτική παραγωγή εξελίχθηκε από τα 49 το 2009 στα 52,5 το 2010, στα 53,7 το 2011 και έφτασε στα 50,8 το 2012. Το κόστος της συνολικής παραγωγής εξελίχθηκε από τα 53,4 το 2009 στα 53,8 το 2010, στα 60,8 το 2011 και μειώθηκε στα 59,5 το 2012. Το συνολικό κόστος παραγωγής μαζί με το κόστος για αγορές από τρίτους, ήταν 52,9 το 2009, 53,2 το 2010, 63,8 το 2011 και 69,2 το 2012. Εάν στο κόστος αυτό προστεθεί μια ελάχιστη απόδοση κεφαλαίων, τότε το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής το 2010 ανέρχεται σε 61,7 ευρώ η μεγαβατώρα, το 2011 στα 62,2 ευρώ η μεγαβατώρα και το 2012 στα 59,1 ευρώ η μεγαβατώρα. Αντιστοίχως, το συνολικό κόστος παραγωγής φτάνει στα 63,6 ευρώ η μεγαβατώρα το 2010, στα 71,6 ευρώ η μεγαβατώρα το 2011 και στα 71,3 ευρώ η μεγαβατώρα το 2012.

Από τα στοιχεία, σύμφωνα με τη ΔΕΗ «καθίσταται πασιφανής η τεράστια απόκλιση της τιμής των 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα που εκδίκασε η πλειοψηφία (2 προς 1) του Διαιτητικού Δικαστηρίου σε σχέση με το πραγματικό κόστος. Ακόμα και στην ακραία περίπτωση, που ήθελε να ικανοποιήσει την αδικαιολόγητη απαίτηση του Αλουμινίου να τροφοδοτείται αποκλειστικά από την φθηνότερη λιγνιτική παραγωγή, η τιμή που επιδίκασε η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου απέχει τουλάχιστον 29 ευρώ η μεγαβατώρα από το πραγματικό κόστος», αναφέρει η ΔΕΗ. Στρέφεται κατά των δύο μελών της πλειοψηφίας και επαναλαμβάνει ότι η ΔΕΗ θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των συμφερόντων της καθώς και των συμφερόντων των μετόχων της και των καταναλωτών. Οι διαδικασίες επαλήθευσης των στοιχείων κόστους της ΔΕΗ διενεργήθηκαν με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Εργασιών 4400 και στηρίχτηκαν σε ποσά των δημοσιευμένων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ και στα ποσοτικά στοιχεία παραγωγής ενέργειας που προκύπτουν από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συστήματος Ενέργειας).