ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις καταθέσεις εξοφλούνται οι οφειλές φόρων

Υποχώρησαν οι ιδιωτικές καταθέσεις τον περασμένο Οκτώβριο, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Αναλυτικότερα οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στα τέλη Οκτωβρίου ανήλθαν στα 160,3 δισ. ευρώ, έναντι 161,3 που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων, η μείωση των καταθέσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων. Με τα εισοδήματα να μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι «τρώνε από τα έτοιμα» για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η «χαμηλή πτήση» στις χορηγήσεις και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Οκτώβριο του 2013, παρέμεινε στο -3,9%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 937 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.037 εκατ. ευρώ). Αναλυτικότερα η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον προηγούμενο μήνα, ήταν αρνητική κατά 737 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 605 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,8%, από -4,7% τον Σεπτέμβριο του 2013.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,5% τον Οκτώβριο του 2013, από -4,1% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 751 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 328 εκατ. ευρώ).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -9,3% τον Οκτώβριο του 2013, από -13,3% τον προηγούμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης τον προηγούμενο μήνα ήταν θετική κατά 19 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 104 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 0%, από -0,9% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αρνητική κατά 218 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 328 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,5% από -3,6% τον προηγούμενο μήνα.